Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 13 septembrie 2017 - StrasbourgEdiţie definitivă

8. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a comunicat că a primit o solicitare de vot din partea grupurilor GUE/NGL și Verts/ALE, precum și din partea mai multor deputați, privind decizia Comisiei AFET de a iniția negocieri interinstituționale, comunicată în procesul-verbal de luni 11 septembrie 2017 (punctul 10 al PV din 11.9.2017).

Votarea va avea loc mâine.

Președintele a comunicat că nu a primit solicitări de vot din partea unui număr de deputați sau a unuia sau mai multe grupuri politice care să atingă cel puțin pragul mediu, în ceea ce privește celelalte decizii de a iniția negocieri interinstituționale, comunicate în procesul-verbal de luni 11 septembrie 2017 (punctul 10 al PV din 11.9.2017).

Comisiile EMPL, ECON și ENVI au putut, prin urmare, iniția negocierile după expirarea termenului menționat la articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Notă juridică