Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 13. september 2017 - StrasbourgKončna izdaja

8. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (odobritev) (člen 69c)

Predsednik je sporočil, da je od skupin GUE/NGL in Verts/ALE ter več poslancev prejel zahtevo za glasovanje o sklepu odbora AFET, da začne medinstitucionalna pogajanja, kakor je navedeno v zapisniku z dne 11. septembra 2017 (točka 10 zapisnika z dne 11.9.2017).

Glasovanje bo jutri.

Predsednik je sporočil, da od skupine poslancev, ki bi dosegala vsaj najnižji prag, oziroma ene ali več političnih skupin ni prejel zahteve za glasovanje o drugih sklepih o začetku medinstitucionalnih pogajanj, navedenih v zapisniku z dne 11. septembra 2017 (točka 10 zapisnika z dne 11.9.2017).

Odbori EMPL, ECON in ENVI lahko tako začnejo pogajanja po izteku roka iz drugega odstavka člena 69c Poslovnika.

Pravno obvestilo