Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 september 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva

8. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han hade tagit emot en begäran om omröstning från grupperna GUE/NGL och Verts/ALE samt från åtskilliga ledamöter om AFET-utskottets beslut att inleda förhandlingar, vilket hade tillkännagivits i sammanträdesprotokollet från måndagen den 11 september 2017 (punkt 10 i protokollet av den 11.9.2017).

Omröstningen skulle äga rum följande dag.

Talmannen meddelade att han inte hade erhållit någon begäran från ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet om att de andra besluten att inleda interinstitutionella förhandlingar ska bli föremål för omröstning, vilka hade tillkännagivits i sammanträdesprotokollet från måndagen den 11 september 2017 (punkt 10 i protokollet av den 11.9.2017).

Utskotten EMPL, ECON och ENVI hade därmed kunnat inleda förhandlingarna när tidsfristen löpt enligt artikel 69c.2 i arbetsordningen.

Rättsligt meddelande