Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0073(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0284/2017

Ingivna texter :

A8-0284/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2017 - 9.2

Antagna texter :

P8_TA(2017)0333

Protokoll
Onsdagen den 13 september 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva

9.2. Kontrollåtgärder för akryloylfentanyl * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om att underställa N-(1-fenetylpiperidin-4-yl)-N-fenylakrylamid (akryloylfentanyl) kontrollåtgärder [08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0333)

Rättsligt meddelande