Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2101(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0280/2017

Ingivna texter :

A8-0280/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2017 - 9.4
CRE 13/09/2017 - 9.4

Antagna texter :

P8_TA(2017)0335

Protokoll
Onsdagen den 13 september 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva

9.4. Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Italien (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Italien [COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

(Majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)335)

Inlägg:

Före omröstningen:

Giovanni La Via (föredragande) gjorde ett uttalande på grundval av artikel 150.4 i arbetsordningen.

Efter omröstningen:

Talmannen meddelade att han till följd av en begäran som framfördes vid öppnandet av sammanträdet på måndagen (punkt 2 i protokollet av den 11.9.2017) samma dag skulle underteckna en skrivelse till kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, för att be honom finna en möjlighet att sända finansiellt bistånd till den nederländska delen av ön Saint-Martin, som drabbats svårt av orkanen Irma.

Rättsligt meddelande