Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2098(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0278/2017

Ingivna texter :

A8-0278/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2017 - 9.6

Antagna texter :

P8_TA(2017)0337

Protokoll
Onsdagen den 13 september 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva

9.6. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Finland – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2) [COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

(Majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)337)

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

Rättsligt meddelande