Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 13. rujna 2017. - StrasbourgZavršno izdanje

9. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


9.1. Multilateralni sporazum o uspostavi Europskog zajedničkog zračnog prostora *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Mnogostranog sporazuma između Europske zajednice i njezinih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, bivše jugoslavenske republike Makedonije, Republike Islanda, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunjske, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu o uspostavi Europskog zajedničkog zračnog prostora (ECAA) [15654/2016 - C8-0098/2017- 2006/0036(NLE)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0332)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


9.2. Podvrgavanje akriloilfentanila kontrolnim mjerama * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju tvari N-(1-fenilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamida (akriloilfentanil) kontrolnim mjerama [08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0333)


9.3. Politički odnosi EU-a s Indijom (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o političkim odnosima EU-a s Indijom [2017/2025(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)334)


9.4. Mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Italiji (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Italiji [COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)335)

Govorili su:

Prije glasovanja:

Giovanni La Via (izvjestitelj) dao je izjavu na temelju članka 150. stavka 4. Poslovnika.

Nakon glasovanja:

Predsjednik je izjavio da će, u skladu sa zahtjevom podnesenim u ponedjeljak na otvorenju sjednice (točka 2 zapisnika od 11.9.2017.), danas potpisati pismo namjere predsjedniku Komisije Jean-Claudeu Junckeru u kojemu se od njega traži da pronađe rješenje za pružanje financijske pomoći nizozemskom dijelu otoka Saint-Martin, koji je uragan Irma uništio.


9.5. Nacrt izmjene proračuna br. 4/2017 uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Italiji (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o stajalištu Vijeća o Nacrtu izmjene proračuna br. 4/2017 Europske unije za financijsku godinu 2017. uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Italiji [11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Jens Geier (A8-0281/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)336)


9.6. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2017/002 FI/MICROSOFT 2 (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Finska – EGF/2017/002 FI Microsoft 2) [COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)337)

PREDSJEDA: Alexander Graf LAMBSDORFF
potpredsjednik


9.7. Sustav EU-a za trgovanje emisijskim jedinicama (EU ETS): nastavak postojećih ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i priprema provedbe globalne tržišno utemeljene mjere od 2021. ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EZ kako bi se nastavila postojeća ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i pripremila provedba globalne tržišno utemeljene mjere od 2021. [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Julie Girling (A8-0258/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2017)338)

Govorila je Julie Girling (izvjestiteljica), nakon glasovanja, te zatražila da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


9.8. Uključivanje emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030. ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uključivanju emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030. te o izmjeni Uredbe br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2017)339)

Govorio je Norbert Lins (izvjestitelj), nakon glasovanja, te zatražio da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


9.9. Jedinstveni obrazac boravišnih dozvola za državljane trećih zemalja ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1030/2002 o utvrđivanju jedinstvenog obrasca boravišnih dozvola za državljane trećih zemalja [COM(2016)0434 - C8-0247/2016- 2016/0198(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2017)340)


9.10. Prigovor u skladu s člankom 105. Poslovnika: Delegirana uredba Komisije оd 2. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na posebne zahtjeve u pogledu sastojaka i informacija za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji je u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika podnijela Julie Girling u ime Kluba zastupnika ECR-a, o Delegiranoj uredbi Komisije od 2. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na posebne zahtjeve u pogledu sastojaka i informacija za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti (C(2017)03664 ; 2017/2717(DEA)) (B8-0497/2017)

(većina zastupnika u Parlamentu)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Odbijeno


9.11. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: Nacrt provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetički modificiranu soju DAS-68416-4, sastoje se ili su proizvedeni od nje (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji su u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. Poslovnika podnijeli Bart Staes, Karin Kadenbach, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen i Valentinas Mazuronis, u ime Odbora ENVI, o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju DAS-68416-4, sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (D051451 ; 2017/2780(RSP)) (B8-0498/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)341)


9.12. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: nacrt Provedbene uredbe Komisije o izmjeni Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2016/6 o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz hrane za životinje i hrane podrijetlom ili poslane iz Japana nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji su u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. Poslovnika podnijeli Michèle Rivasi, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini i Sirpa Pietikäinen, u ime Odbora ENVI, o Nacrtu provedbene uredbe Komisije (EU) o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/6 u pogledu hrane za životinje i hrane koja podliježe posebnim uvjetima kojima se uređuje uvoz hrane za životinje i hrane podrijetlom ili poslane iz Japana nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukušima (D051561/01 ; 2017/2837(RSP)) (B8-0502/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)342)


9.13. Nacrt izmjene proračuna br. 3/2017: proračunska sredstva Inicijative za zapošljavanje mladih; ažuriranje planova za ACER i SESAR2 (glasovanje)

Izvješće o stajalištu Vijeća o Nacrtu izmjene proračuna br. 3/2017 Europske unije za financijsku godinu 2017. o povećavanju proračunskih sredstva Inicijative za zapošljavanje mladih kako bi se smanjila nezaposlenost mladih diljem Europske unije i ažuriranju planova radnih mjesta decentralizirane agencije ACER i zajedničkog poduzeća SESAR2 [11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Jens Geier (A8-0282/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)343)


9.14. Izvoz oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP (glasovanje)

Izvješće o izvozu oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP [2017/2029(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Bodil Valero (A8-0264/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)344)


9.15. Politički odnosi EU-a s Latinskom Amerikom (glasovanje)

Izvješće o političkim odnosima EU-a s Latinskom Amerikom [2017/2027(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Javi López (A8-0268/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)345)

Govorili su:

Javi López (izvjestitelj)


9.16. Korupcija i ljudska prava u trećim zemljama (glasovanje)

Izvješće o korupciji i ljudskim pravima u trećim zemljama [2017/2028(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)346)

Pravna napomena