Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. szeptember 13., Szerda - StrasbourgVégleges kiadás

9. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


9.1. Az európai közös légtér létrehozásáról szóló többoldalú megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Közösség és tagállamai és az Albán Köztársaság, a Bolgár Köztársaság, Bosznia-Hercegovina, az Egyesült Nemzetek Ideiglenes Koszovói Közigazgatási Missziója, a Horvát Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, a Montenegrói Köztársaság, a Norvég Királyság, Románia és a Szerb Köztársaság között az európai közös légtér (EKLT) létrehozásáról szóló többoldalú megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [15654/2016 - C8-0098/2017- 2006/0036(NLE)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0332)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


9.2. Az akriloil-fentanil ellenőrzési intézkedéseknek való alávetése * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamid (akriloil-fentanil) ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről [08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0333)


9.3. Az EU Indiával fennálló politikai kapcsolatai (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az EU Indiával fennálló politikai kapcsolatairól [2017/2025(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)334)


9.4. Az Olaszországnak szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Olaszországnak szóló támogatás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

(az összes parlamenti képviselő többsége és a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)335)

Felszólalások

A szavazás előtt:

Giovanni La Via (előadó) az eljárási szabályzat 150. cikkének (4) bekezdése értelmében nyilatkozatot tesz.

A szavazás után:

Az elnök bejelenti, hogy a hétfői ülésszak kezdetekor tett kérésnek megfelelően (2017.9.11-i jegyzőkönyv, 2. pont ) ma levelet ír alá a Bizottság elnöke, Jean Claude Juncker számára, amelyben arra kéri őt, hogy találjon megoldást az Irma hurrikán által tönkretett Saint Martin sziget holland része számára nyújtandó esetleges pénzügyi segítségre.


9.5. A 4/2017. számú, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Olaszországnak szóló segítségnyújtás céljából történő igénybevételére irányuló javaslatot kísérő költségvetés-módosítási tervezet (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó 4/2017. számú, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Olaszországnak szóló segítségnyújtás céljából történő igénybevételére irányuló javaslatot kísérő költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról [11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Jens Geier (A8-0281/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)336)


9.6. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 referenciaszámú kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Az Európai Parlament 2017. szeptember 13-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Finnország kérelme – EGF/2017/002/FI/Microsoft 2) [COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

(az összes parlamenti képviselő többsége és a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)337)

ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök


9.7. Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (EU ETS): A légi közlekedési tevékenységekre vonatkozó hatály jelenlegi korlátozásainak folytatása és egy globális piaci alapú intézkedés 2021-től történő végrehajtásának előkészítése ***I (szavazás)

Jelentés a 2003/87/EK irányelvnek a légi közlekedési tevékenységekre vonatkozó hatály jelenlegi korlátozásainak folytatása és egy globális piaci alapú intézkedés 2021-től történő végrehajtásának előkészítése céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Julie Girling (A8-0258/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)338)

A szavazást követően felszólal Julie Girling (előadó), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


9.8. A földhasználathoz, a földhasználat-megváltoztatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztése ***I (szavazás)

Jelentés a földhasználathoz, a földhasználat-megváltoztatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztéséről, valamint az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nyomon követésének és bejelentésének rendszeréről szóló 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)339)

A szavazást követően felszólal Norbert Lins (előadó), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


9.9. A harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátuma ***I (szavazás)

Jelentés a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0434 - C8-0247/2016- 2016/0198(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)340)


9.10. Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás: A testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények (szavazás)

Állásfoglalási indítvány Julie Girling által a(z) ECR képviselőcsoport nevében az eljárási szabályzat 105. cikke (3) bekezdésének megfelelően benyújtva a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények tekintetében való kiegészítéséről szóló 2017. június 2-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről (C(2017)03664 ; 2017/2717(DEA)) (B8-0497/2017)

(az összes parlamenti képviselő többsége)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elutasítva


9.11. A géntechnológiával módosított DAS-68416-4 számú szójabab (szavazás)

Állásfoglalási indítvány Bart Staes, Karin Kadenbach, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen és Valentinas Mazuronis által az ENVI bizottság nevében az eljárási szabályzat 106. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően benyújtva a géntechnológiával módosított DAS-68416-4 szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D051451 ; 2017/2780(RSP)) (B8-0498/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)341)


9.12. A Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatala (szavazás)

Állásfoglalási indítvány Michèle Rivasi Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini és Sirpa Pietikäinen által az ENVI bizottság nevében az eljárási szabályzat 106. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően benyújtva a Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó különleges feltételekre vonatkozó (EU) 2016/6 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról szóló (EU) .../... bizottsági végrehajtási rendelettervezetről (D051561/01 ; 2017/2837(RSP)) (B8-0502/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)342)


9.13. 3/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezet: az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés költségvetési forrásai; az ACER és SESAR2 létszámterve (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó, 3/2017. számú költségvetés-módosítási tervezetéről: az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés költségvetési forrásainak növelése az ifjúsági munkanélküliségnek az Európai Unió egészében történő csökkentése érdekében, valamint az ACER decentralizált ügynökség és a SESAR2 közös vállalkozás személyzeti létszámtervének aktualizálása [11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Jens Geier (A8-0282/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)343)


9.14. Fegyverkivitel: a 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása (szavazás)

Jelentés a fegyverkivitelről: a 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása [2017/2029(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Bodil Valero (A8-0264/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)344)


9.15. Az EU Latin-Amerikával fennálló politikai kapcsolatai (szavazás)

Jelentés az EU Latin-Amerikával fenntartott politikai kapcsolatairól [2017/2027(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Javi López (A8-0268/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)345)

Felszólalások

Javi López (előadó)


9.16. Korrupció és emberi jogok a harmadik országokban (szavazás)

Jelentés a korrupcióról és az emberi jogokról a harmadik országokban [2017/2028(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)346)

Jogi nyilatkozat