Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 13 септември 2017 г. - Страсбург

19. Ураганът Ирма (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Ураганът Ирма (2017/2839(RSP))

Christos Stylianides (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Lambert van Nistelrooij, от името на групата PPE, Louis-Joseph Manscour, от името на групата S&D, Peter van Dalen, от името на групата ECR, Matthijs van Miltenburg, от името на групата ALDE, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, Sylvie Goddyn, от името на групата ENF, Maurice Ponga, и Agnes Jongerius, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Thierry Cornillet.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Notis Marias, Stanislav Polčák и Gabriel Mato.

Изказа се Christos Stylianides.

Разискването приключи.

Правна информация