Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0238(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0263/2017

Внесени текстове :

A8-0263/2017

Разисквания :

PV 13/09/2017 - 20
CRE 13/09/2017 - 20
PV 28/05/2018 - 23
CRE 28/05/2018 - 23

Гласувания :

PV 14/09/2017 - 8.11
CRE 14/09/2017 - 8.11
PV 29/05/2018 - 7.9
CRE 29/05/2018 - 7.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0357
P8_TA(2018)0212

Протокол
Сряда, 13 септември 2017 г. - Страсбург

20. Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси, и за отмяна на Регламент (EO) № 676/2007 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета [COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Ulrike Rodust представи доклада.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се: Jens Gieseke, от името на групата PPE, Ricardo Serrão Santos, от името на групата S&D, и Peter van Dalen, от името на групата ECR.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Linnéa Engström, от името на групата Verts/ALE, David Coburn, от името на групата EFDD, Sylvie Goddyn, от името на групата ENF, Gabriel Mato, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Patrick O'Flynn, Isabelle Thomas, Czesław Hoc, Izaskun Bilbao Barandica, Ian Hudghton, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García и Sander Loones.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се: Karmenu Vella и Ulrike Rodust.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 14.9.2017 г г.

Правна информация