Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0238(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0263/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0263/2017

Keskustelut :

PV 13/09/2017 - 20
CRE 13/09/2017 - 20
PV 28/05/2018 - 23
CRE 28/05/2018 - 23

Äänestykset :

PV 14/09/2017 - 8.11
CRE 14/09/2017 - 8.11
PV 29/05/2018 - 7.9
CRE 29/05/2018 - 7.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0357
P8_TA(2018)0212

Pöytäkirja
Keskiviikko 13. syyskuuta 2017 - Strasbourg

20. Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 676/2007 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1342/2008 kumoamisesta [COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Ulrike Rodust esitteli mietinnön.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jens Gieseke PPE-ryhmän puolesta, Ricardo Serrão Santos S&D-ryhmän puolesta ja Peter van Dalen ECR-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta, Linnéa Engström Verts/ALE-ryhmän puolesta, David Coburn EFDD-ryhmän puolesta, Sylvie Goddyn ENF-ryhmän puolesta, Gabriel Mato, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Patrick O'Flynn, Isabelle Thomas, Czesław Hoc, Izaskun Bilbao Barandica, Ian Hudghton, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García ja Sander Loones.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias.

Puheenvuorot: Karmenu Vella ja Ulrike Rodust.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.9.2017, kohta 8.11.

Oikeudellinen huomautus