Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0238(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0263/2017

Ingediende teksten :

A8-0263/2017

Debatten :

PV 13/09/2017 - 20
CRE 13/09/2017 - 20
PV 28/05/2018 - 23
CRE 28/05/2018 - 23

Stemmingen :

PV 14/09/2017 - 8.11
CRE 14/09/2017 - 8.11
PV 29/05/2018 - 7.9
CRE 29/05/2018 - 7.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0357
P8_TA(2018)0212

Notulen
Woensdag 13 september 2017 - StraatsburgDefinitieve uitgave

20. Meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren, en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 676/2007 en (EG) nr. 1342/2008 van de Raad [COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Ulrike Rodust leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jens Gieseke, namens de PPE-Fractie, Ricardo Serrão Santos, namens de S&D-Fractie, en Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Linnéa Engström, namens de Verts/ALE-Fractie, David Coburn, namens de EFDD-Fractie, Sylvie Goddyn, namens de ENF-Fractie, Gabriel Mato, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Patrick O'Flynn, Patrick O'Flynn, Isabelle Thomas, Czesław Hoc, Izaskun Bilbao Barandica, Ian Hudghton, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García en Sander Loones.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella en Ulrike Rodust.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.11 van de notulen van 14.9.2017.

Juridische mededeling