Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0238(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0263/2017

Teksty złożone :

A8-0263/2017

Debaty :

PV 13/09/2017 - 20
CRE 13/09/2017 - 20
PV 28/05/2018 - 23
CRE 28/05/2018 - 23

Głosowanie :

PV 14/09/2017 - 8.11
CRE 14/09/2017 - 8.11
PV 29/05/2018 - 7.9
CRE 29/05/2018 - 7.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0357
P8_TA(2018)0212

Protokół
Środa, 13 września 2017 r. - StrasburgWersja ostateczna

20. Wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wieloletniego planu w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 676/2007 i rozporządzenie Rady (WE) 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Ulrike Rodust przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: Jens Gieseke w imieniu grupy PPE, Ricardo Serrão Santos w imieniu grupy S&D i Peter van Dalen w imieniu grupy ECR.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Linnéa Engström w imieniu grupy Verts/ALE, David Coburn w imieniu grupy EFDD, Sylvie Goddyn w imieniu grupy ENF, Gabriel Mato, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Patricka O'Flynna, Isabelle Thomas, Czesław Hoc, Izaskun Bilbao Barandica, Ian Hudghton, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García i Sander Loones.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrali: Karmenu Vella i Ulrike Rodust.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.11 protokołu z dnia 14.9.2017.

Informacja prawna