Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0238(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0263/2017

Predkladané texty :

A8-0263/2017

Rozpravy :

PV 13/09/2017 - 20
CRE 13/09/2017 - 20
PV 28/05/2018 - 23
CRE 28/05/2018 - 23

Hlasovanie :

PV 14/09/2017 - 8.11
CRE 14/09/2017 - 8.11
PV 29/05/2018 - 7.9
CRE 29/05/2018 - 7.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0357
P8_TA(2018)0212

Zápisnica
Streda, 13. septembra 2017 - ŠtrasburgFinálna verzia

20. Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení viacročného plánu pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 676/2007 a nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Ulrike Rodust uviedla správu.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jens Gieseke v mene skupiny PPE, Ricardo Serrão Santos v mene skupiny S&D a Peter van Dalen v mene skupiny ECR.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, Linnéa Engström v mene skupiny Verts/ALE, David Coburn v mene skupiny EFDD, Sylvie Goddyn v mene skupiny ENF, Gabriel Mato, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Patrick O'Flynn, Patrick O'Flynn, Isabelle Thomas, Czesław Hoc, Izaskun Bilbao Barandica, Ian Hudghton, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García a Sander Loones.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

Vystúpili: Karmenu Vella a Ulrike Rodust.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.11 zápisnice zo dňa 14.9.2017.

Právne oznámenie