Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0383(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0257/2017

Разисквания :

PV 13/09/2017 - 22
CRE 13/09/2017 - 22

Гласувания :

PV 14/09/2017 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0352

Протокол
Сряда, 13 септември 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия

22. Модернизиране на търговския стълб на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Чили - Споразумение между ЕС и Чили относно търговията с биологични продукти *** - Протокол към Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили (присъединяване на Хърватия) *** (разискване)
CRE

Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и ЕСВД относно преговорите във връзка с модернизирането на търговския стълб на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Чили [2017/2057(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Република Чили относно търговията с биологични продукти [05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз и неговите държави членки на Третия допълнителен протокол към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна, предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз [06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández представи доклада и препоръките.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Clara Eugenia Aguilera García (докладчик по становището на комисията AGRI), Gabriel Mato, от името на групата PPE, Francisco Assis, от името на групата S&D, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Eleonora Forenza, от името на групата GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, от името на групата EFDD, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz и Francisco José Millán Mon.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil и Notis Marias.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.8 от протокола от 14.9.2017 г, точка 8.6 от протокола от 14.9.2017 г и точка 8.7 от протокола от 14.9.2017 г г.

Правна информация