Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0383(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0257/2017

Rozpravy :

PV 13/09/2017 - 22
CRE 13/09/2017 - 22

Hlasovanie :

PV 14/09/2017 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0352

Zápisnica
Streda, 13. septembra 2017 - Štrasburg

22. Modernizácia obchodného piliera dohody o pridružení medzi EÚ a Čile - Dohoda medzi EÚ a Čile o obchode s produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby *** - Protokol k dohode o pridružení medzi EÚ a Čile (pristúpenie Chorvátska) *** (rozprava)
CRE

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť týkajúcom sa rokovaní o modernizácii obchodného piliera dohody o pridružení medzi EÚ a Čile [2017/2057(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Čilskou republikou o obchode s produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby [05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Tretieho dodatkového protokolu k Dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čilskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Európskej únie a jej členských štátov [06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández uviedla správu a odporúčania.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Clara Eugenia Aguilera García (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Gabriel Mato v mene skupiny PPE, Francisco Assis v mene skupiny S&D, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Eleonora Forenza v mene skupiny GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth v mene skupiny EFDD, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz a Francisco José Millán Mon.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil a Notis Marias.

Vystúpili: Cecilia Malmström a Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.8 zápisnice zo dňa 14.9.2017, bod 8.6 zápisnice zo dňa 14.9.2017 a bod 8.7 zápisnice zo dňa 14.9.2017.

Právne oznámenie