Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Miercuri, 13 septembrie 2017 - StrasbourgEdiţie definitivă
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Depunere de documente
 4.Transferuri de credite
 5.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 6.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 7.Starea Uniunii (dezbatere)
 8.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 9.Votare
  9.1.Acordul multilateral privind înființarea unui spațiu aerian comun european (SACE) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.2.Aplicarea unor măsuri de control în cazul acriloilfentanilului * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.3.Relațiile politice ale UE cu India (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.4.Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Italiei (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.5.Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2017 care însoțește propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Italiei (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.6.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2017/002 FI/MICROSOFT 2 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.7.Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS): menținerea actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 ***I (vot)
  9.8.Includerea emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 ***I (vot)
  9.9.Model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe ***I (vot)
  9.10.Obiecție la un act delegat: cerințele specifice privind compoziția și informațiile aplicabile înlocuitorilor unei diete totale pentru controlul greutății (vot)
  9.11.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: soia modificată genetic DAS- 68416-4 (vot)
  9.12.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: importurile de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima (vot)
  9.13.Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2017: resursele bugetare ale Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor; schemele de personal ale ACER și SESAR2 (vot)
  9.14.Exportul de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC (vot)
  9.15.Relațiile politice ale UE cu America Latină (vot)
  9.16.Corupția și drepturile omului în țările terțe (vot)
 10.Explicații privind votul
 11.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 12.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 13.Modificarea ordinii de zi
 14.Dieselgate: consolidarea standardelor UE privind mediul, sănătatea și drepturile consumatorilor în legătură cu acțiunile recente ale unor state member, inclusive Germania și Austria (dezbatere pe o temă de actualitate) (articolul 153a din Regulamentul de procedură)
 15.Protecția împotriva incendiilor în clădiri (dezbatere)
 16.Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor ***I (dezbatere)
 17.Prelungirea programului statistic european până în 2020 ***I (dezbatere)
 18.Fondurile europene cu capital de risc și fondurile europene de antreprenoriat social ***I (dezbatere)
 19.Uraganul Irma (dezbatere)
 20.Planul multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective ***I (dezbatere)
 21.Viitorul programului Erasmus+ (dezbatere)
 22.Modernizarea pilonului comercial al Acordului de asociere UE-Chile - Acordul UE-Chile privind comerțul cu produse ecologice *** - Protocolul la Acordul de asociere UE-Chile (aderarea Croației) *** (dezbatere)
 23.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 24.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
Proces-verbal
Ediţie definitivă (340 kb)
  Lista de prezenţă
Ediţie definitivă (64 kb)
 
Proces-verbal
Ediţie definitivă (94 kb)
  Lista de prezenţă
Ediţie definitivă (11 kb)
  Rezultatele voturilor
Ediţie definitivă (32 kb)
  Voturi prin apel nominal
Ediţie definitivă (86 kb)
 
Proces-verbal
Ediţie definitivă (337 kb)
  Lista de prezenţă
Ediţie definitivă (64 kb)
  Rezultatele voturilor
Ediţie definitivă (489 kb)
  Voturi prin apel nominal
Ediţie definitivă (1427 kb)
Notă juridică