Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Sreda, 13. september 2017 - StrasbourgKončna izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Predložitev dokumentov
 4.Prerazporeditev sredstev
 5.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 6.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 7.Stanje v Uniji (razprava)
 8.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (odobritev) (člen 69c)
 9.Čas glasovanja
  9.1.Večstranski sporazum o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  9.2.Uvedba nadzornih ukrepov za akriloilfentanil * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  9.3.Politični odnosi EU z Indijo (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  9.4.Uporaba Solidarnostnega sklada EU za pomoč Italiji (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  9.5.Predlog spremembe proračuna št. 4/2017, ki spremlja predlog za uporabo Solidarnostnega sklada EU za pomoč Italiji (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  9.6.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – vloga EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  9.7.Sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS): ohranjanje obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 ***I (glasovanje)
  9.8.Vključitev emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 ***I (glasovanje)
  9.9.Enotna oblika dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav ***I (glasovanje)
  9.10.Nasprotovanje po členu 105 Poslovnika: delegirana uredba Komisije z dne 2. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev o sestavi in informacijah za popolne prehranske nadomestke za nadzor nad telesno težo (glasovanje)
  9.11.Nasprotovanje po členu 106 Poslovnika: osnutek izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo DAS- 68416-4, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg (glasovanje)
  9.12.Nasprotovanje po členu 106 Poslovnika: osnutek izvedbene uredbe Komisije o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima (glasovanje)
  9.13.Predlog spremembe proračuna št. 3/2017: proračunska sredstva pobude za zaposlovanje mladih; kadrovski načrti agencije ACER in skupnega podjetja SESAR2 (glasovanje)
  9.14.Izvoz orožja: izvajanje Skupnega stališča 2008/944/SZVP (glasovanje)
  9.15.Politični odnosi EU z Latinsko Ameriko (glasovanje)
  9.16.Korupcija in človekove pravice v tretjih državah (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanj
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Sprememba dnevnega reda
 14.Afera Dieselgate: okrepitev standardov EU na področju okolja, zdravja in potrošniških pravic v povezavi z nedavnimi ukrepi držav članic, vključno z Nemčijo in Avstrijo (tematska razprava) (člen 153a Poslovnika)
 15.Požarna varnost v stavbah (razprava)
 16.Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev ***I (razprava)
 17.Podaljšanje evropskega statističnega programa do leta 2020 ***I (razprava)
 18.Evropski skladi tveganega kapitala in evropski skladi za socialno podjetništvo ***I (razprava)
 19.Orkan Irma (razprava)
 20.Večletni načrt za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže ***I (razprava)
 21.Prihodnost programa Erasmus+ (razprava)
 22.Posodobitev trgovinskega stebra pridružitvenega sporazuma med EU in Čilom - Sporazum med EU in Čilom o trgovini z ekološkimi proizvodi *** - Protokol k Sporazumu o pridružitvi med EU in Čilom (pristop Hrvaške) *** (razprava)
 23.Dnevni red naslednje seje
 24.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik
Končna izdaja (326 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (64 kb)
 
Zapisnik
Končna izdaja (93 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (11 kb)
  Izidi glasovanja
Končna izdaja (34 kb)
  Poimensko glasovanje
Končna izdaja (83 kb)
 
Zapisnik
Končna izdaja (323 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (65 kb)
  Izidi glasovanja
Končna izdaja (487 kb)
  Poimensko glasovanje
Končna izdaja (1370 kb)
Pravno obvestilo