Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2843(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000061/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000061/2017 (B8-0325/2017)

Συζήτηση :

PV 11/09/2017 - 16
PV 14/09/2017 - 12.1
CRE 14/09/2017 - 12.1

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

12.1. Κατάργηση του UNRWA
CRE

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση (O-000061/2017) των Beatrix von Storch, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, προς την Επιτροπή: κατάργηση της UNRWA (2017/2843(RSP)) (B8-0325/2017)

Παρεμβαίνει η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Fernando Ruas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE (ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή για να διευκρινίσει το θέμα της συζήτησης), Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jozo Radoš, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eleonora Forenza και Cristian Dan Preda.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Ivan Jakovčić (ο Πρόεδρος αναφέρεται στη διαδικασία της συζήτησης επ' αυτής της μείζονος σημασίας επερώτηση)

Παρεμβαίνουν οι William (The Earl of) Dartmouth και Cristian Dan Preda επί της παρέμβασης του Προέδρου.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου