Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2842(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : O-000063/2017

Podneseni tekstovi :

O-000063/2017 (B8-0327/2017)

Rasprave :

PV 11/09/2017 - 16
PV 14/09/2017 - 12.2
CRE 14/09/2017 - 12.2

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :


Zapisnik
Četvrtak, 14. rujna 2017. - StrasbourgZavršno izdanje

12.2. Požari u Europskoj uniji ovoga ljeta
CRE

Dulje zastupničko pitanje za pisani odgovor i raspravu (O-000063/2017) koje su Komisiji uputili Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel i Enrique Guerrero Salom: Požari u Europskoj uniji ovoga ljeta (2017/2842(RSP)) (B8-0327/2017)

Nicola Caputo obrazložio je pitanje.

Corina Crețu (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su: Željana Zovko u ime Kluba zastupnika PPE-a, Fernando Ruas, Urszula Krupa u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivan Jakovčić u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Petras Auštrevičius, João Pimenta Lopes u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a i William (The Earl of) Dartmouth u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Andrejs Mamikins (predsjednik je precizirao riječi Williama (The Earl of) Dartmoutha).

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marc Tarabella, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš i Eleonora Forenza, također o riječima Williama (The Earl of) Dartmoutha

Govorila je Corina Crețu.

Rasprava je zaključena.

Pravna napomena