Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2842(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000063/2017

Pateikti tekstai :

O-000063/2017 (B8-0327/2017)

Debatai :

PV 11/09/2017 - 16
PV 14/09/2017 - 12.2
CRE 14/09/2017 - 12.2

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Protokolas
Ketvirtadienis, 2017 m. rugsėjo 14 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

12.2. Šios vasaros gaisrai Europos Sąjungoje
CRE

Platesnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu ir dėl kurio diskutuojama (O-000063/2017), pateikė de Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel ir Enrique Guerrero Salom Komisijai: Šios vasaros gaisrai Europos Sąjungoje (2017/2842(RSP)) (B8-0327/2017)

Nicola Caputo pristatė klausimą.

Corina Crețu (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Željana Zovko PPE frakcijos vardu, Fernando Ruas, Urszula Krupa ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Petras Auštrevičius), João Pimenta Lopes GUE/NGL frakcijos vardu, ir William (The Earl of) Dartmouth EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Andrejs Mamikins) (Pirmininkas pateikė paaiškinimus, susijusius su William (The Earl of) Dartmouth kalba).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marc Tarabella, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš ir Eleonora Forenza, taip pat dėl William (The Earl of) Dartmouth kalbos.

Kalbėjo Corina Crețu.

Diskusijos baigtos.

Teisinis pranešimas