Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2842(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000063/2017

Predkladané texty :

O-000063/2017 (B8-0327/2017)

Rozpravy :

PV 11/09/2017 - 16
PV 14/09/2017 - 12.2
CRE 14/09/2017 - 12.2

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Štvrtok, 14. septembra 2017 - ŠtrasburgFinálna verzia

12.2. Požiare v lete tohto roku v Európskej únii
CRE

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (O-000063/2017) de Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel a Enrique Guerrero Salom, pre Komisiu: Požiare v lete tohto roku v Európskej únii (2017/2842(RSP)) (B8-0327/2017)

Nicola Caputo rozvinul otázku.

Corina Crețu (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Željana Zovko, v mene skupiny PPE, Fernando Ruas, Urszula Krupa, v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić, v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Petras Auštrevičius, João Pimenta Lopes, v mene skupiny GUE/NGL, a William (The Earl of) Dartmouth, v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andrejs Mamikins (predseda poskytol spresnenia k vyjadreniu William (The Earl of) Dartmouth).

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marc Tarabella, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš a Eleonora Forenza, tiež k vyjadreniam, ktoré predniesol William (The Earl of) Dartmouth

V rozprave vystúpila Corina Crețu.

Rozprava sa skončila.

Právne oznámenie