Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 301kWORD 89k
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αναφορές
 3.Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη (συζήτηση)
 4.«NordStream 2» (συζήτηση)
 5.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  5.1.Καμπότζη: Ιδίως η περίπτωση του κ. Kem Sokha
  5.2.Γκαμπόν: Καταστολή της αντιπολίτευσης
  5.3.Λάος και ιδίως οι περιπτώσεις των Somphone Phimmasone, Lod Thammavong και Soukane Chaithad
 6.Σύνθεση των επιτροπών
 7.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συνέχεια της συζήτησης)
  7.1.Μιανμάρ και ιδίως η κατάσταση των Rohingya
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ***I (ψηφοφορία)
  8.2.Καμπότζη: Ιδίως η περίπτωση του κ. Kem Sokha (ψηφοφορία)
  8.3.Γκαμπόν: Καταστολή της αντιπολίτευσης (ψηφοφορία)
  8.4.Λάος και ιδίως οι περιπτώσεις των Somphone Phimmasone, Lod Thammavong και Soukane Chaithad (ψηφοφορία)
  8.5.Μιανμάρ και ιδίως η κατάσταση των Rohingya (ψηφοφορία)
  8.6.Συμφωνία ΕΕ-Χιλής σχετικά με το εμπόριο βιολογικών προϊόντων *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.7.Πρωτόκολλο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής (προσχώρηση της Κροατίας) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.8.Εκσυγχρονισμός του εμπορικού πυλώνα της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής (ψηφοφορία)
  8.9.Παράταση του ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος έως το 2020 ***I (ψηφοφορία)
  8.10.Ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας ***I (ψηφοφορία)
  8.11.Πολυετές σχέδιο για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών ***I (ψηφοφορία)
  8.12.Aπόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων: Θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (ψηφοφορία)
  8.13.Διαφάνεια, λογοδοσία και ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ (ψηφοφορία)
  8.14.Το μέλλον του προγράμματος Erasmus+ (ψηφοφορία)
  8.15.Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
  12.1.Κατάργηση του UNRWA
  12.2.Πυρκαγιές στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος το καλοκαίρι
 13.Κατάθεση εγγράφων
 14.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 15.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 16.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 17.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.30.


2. Αναφορές

Οι παρακάτω αναφορές, οι οποίες έχουν καταχωριστεί στο γενικό πρωτόκολλο κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται κατωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού, έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2017

(*) Απόρρητο όνομα

(*) (αριθ. 1569/2016)· (*) (αριθ. 0601/2017)· Alan Ainsworth (αριθ. 0602/2017)· Paul Tamblin (αριθ. 0603/2017)· (*) (αριθ. 0604/2017)· (*) (αριθ. 0605/2017)· Francisca Rodríguez (αριθ. 0606/2017)· Johannes Schidlowski (αριθ. 0607/2017)· (*) (αριθ. 0608/2017)· (*) (αριθ. 0609/2017)· (*) (αριθ. 0610/2017)· Pablo Gómez Iglesias (αριθ. 0611/2017)· Gredo Förster (αριθ. 0612/2017)· Preda Daniela (αριθ. 0613/2017)· Marco Santini (αριθ. 0614/2017)· (*) (αριθ. 0615/2017)· Frederik Ereu (αριθ. 0616/2017)· José Manuel Martín Álvarez (αριθ. 0617/2017)· Luis Molina (αριθ. 0618/2017)· Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας) (αριθ. 0619/2017)· Jürgen F Keller (αριθ. 0620/2017)· Valentina Rossi (αριθ. 0621/2017)· Fynn Brackmann (αριθ. 0622/2017)· (*) (αριθ. 0623/2017)· Mario Assirelli (αριθ. 0624/2017)· (*) (αριθ. 0625/2017)· Josef Kipperer (αριθ. 0626/2017)· João Almeida (αριθ. 0627/2017)· Patricia Lefranc (αριθ. 0628/2017)· (*) (αριθ. 0629/2017)· (*) (αριθ. 0630/2017)· (*) (αριθ. 0631/2017)· (*) (αριθ. 0632/2017)· (*) (αριθ. 0633/2017)· (*) (αριθ. 0634/2017)· (*) (αριθ. 0635/2017)· (*) (αριθ. 0636/2017)· Marius Coman (αριθ. 0637/2017)· Flannán Ó Coileáin (αριθ. 0638/2017)· (*) (αριθ. 0639/2017)· Carlo Pari (103 υπογραφές) (αριθ. 0640/2017)· (*) (αριθ. 0641/2017)· (*) (αριθ. 0642/2017)· (*) (αριθ. 0643/2017)· Alberto de la Peña Guillén (αριθ. 0644/2017)· Marc Smets (αριθ. 0645/2017)· Dario Mangili (αριθ. 0646/2017)· (*) (αριθ. 0647/2017)· (*) (αριθ. 0648/2017)· (*) (αριθ. 0649/2017)· (*) (αριθ. 0650/2017)· Fotios Batzios (αριθ. 0651/2017)· (*) (αριθ. 0652/2017)· (*) (αριθ. 0653/2017)· (*) (αριθ. 0654/2017)· (*) (αριθ. 0655/2017)· José Manuel Martín Álvarez (αριθ. 0656/2017)· Arianna Paciucci (αριθ. 0657/2017)· (*) (αριθ. 0658/2017)· Edi Morini (αριθ. 0659/2017)· Athanasios Geromoschos (αριθ. 0660/2017)· Francesco Cerchio (αριθ. 0661/2017)· (*) (αριθ. 0662/2017)· (*) (αριθ. 0663/2017)· (*) (αριθ. 0664/2017)· Marcos Diéguez Vidal (αριθ. 0665/2017)· (*) (αριθ. 0666/2017)· (*) (αριθ. 0667/2017)· (*) (αριθ. 0668/2017)· Jochen Hörner (αριθ. 0669/2017)· Maureen McGuire (αριθ. 0670/2017)· José Manuel Martín Álvarez (αριθ. 0671/2017)· Jakub Muszynski (αριθ. 0672/2017)· (*) (αριθ. 0673/2017)· Mario Zaccone (αριθ. 0674/2017)· (*) (αριθ. 0675/2017)· Oleksiy Chuyev (αριθ. 0676/2017)· Cornelis Wilt Epema (αριθ. 0677/2017)· (*) (αριθ. 0678/2017)· Rosamaria Ciancaglini (Studio Legale Associato Ciancaglini Rossi) (αριθ. 0679/2017)· (*) (αριθ. 0680/2017)· (*) (αριθ. 0681/2017)· (*) (αριθ. 0682/2017)· Luca Quagliano (αριθ. 0683/2017)· José Domingo Varón Serrano (αριθ. 0684/2017)· Simon Baraldi (αριθ. 0685/2017)· Simon Baraldi (αριθ. 0686/2017)· (*) (αριθ. 0687/2017)· Nadia Yahyajedidi (αριθ. 0688/2017)· (*) (αριθ. 0689/2017)· (*) (αριθ. 0690/2017)· (*) (αριθ. 0691/2017)· (*) (αριθ. 0692/2017)· (*) (αριθ. 0693/2017)· Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (αριθ. 0694/2017)· (*) (αριθ. 0695/2017)· Cristian Dima (αριθ. 0696/2017)· Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (αριθ. 0697/2017)· Orhan Tahir (αριθ. 0698/2017)· (*) (αριθ. 0699/2017)· (*) (αριθ. 0700/2017)· Giancarlo Ferrandino (46 υπογραφές) (αριθ. 0701/2017)· (*) (αριθ. 0702/2017)· Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας) (αριθ. 0703/2017)· Umberto Pagano (89 υπογραφές) (αριθ. 0704/2017)· (*) (αριθ. 0705/2017)· (*) (αριθ. 0706/2017)· Alexander Sigismund Gruber (αριθ. 0707/2017)· (*) (αριθ. 0708/2017)· Martin Micallef (αριθ. 0709/2017)· (*) (αριθ. 0710/2017)· (*) (αριθ. 0711/2017)· (*) (αριθ. 0712/2017)· David Sakho (αριθ. 0713/2017)· (*) (αριθ. 0714/2017)· Martin Micallef (αριθ. 0715/2017)· (*) (αριθ. 0716/2017)· Flavio Miccono (αριθ. 0717/2017)· José María Castilla Baró (αριθ. 0718/2017)· Santi Delia (αριθ. 0719/2017)· María Elisa Pavón Mulero (αριθ. 0720/2017)· (*) (αριθ. 0721/2017)· (*) (αριθ. 0722/2017)· (*) (αριθ. 0723/2017)· Christiana Marie Gauci Sciberras (αριθ. 0724/2017)· Geoffrey Arnold (αριθ. 0725/2017)· (*) (αριθ. 0726/2017)· (*) (αριθ. 0727/2017)· (*) (αριθ. 0728/2017)· Michael Ashbrook (Non-permanent Staff Forum) (αριθ. 0729/2017)· Adonis Böving (αριθ. 0730/2017)· Francisco J. Ventura Sanjuan (αριθ. 0731/2017)· Daniel Osca Hernández (αριθ. 0732/2017)· (*) (αριθ. 0733/2017)· (*) (αριθ. 0734/2017)· (*) (αριθ. 0735/2017)· José Ramón Gil Benito (αριθ. 0736/2017)· (*) (αριθ. 0737/2017)· (*) (αριθ. 0738/2017)· (*) (αριθ. 0739/2017)· (*) (αριθ. 0740/2017)· (*) (αριθ. 0741/2017)· (*) (αριθ. 0742/2017).

Ο Πρόεδρος διαβίβασε στις 8 Σεπτεμβρίου 2017 στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 215 παράγραφος 15 του Κανονισμού, τις αναφορές που απηύθηναν στο Κοινοβούλιο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν κατοικούν ούτε έχουν την καταστατική τους έδρα σε κράτος μέλος.


3. Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με ένα νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη [2017/2002(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Συνεισηγητές: Martina Dlabajová και Momchil Nekov (A8-0276/2017)

Οι Martina Dlabajová και Momchil Nekov παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Maria Grapini (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jill Evans, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Silvia Costa, Emilian Pavel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Bogdan Brunon Wenta, Silvia Costa, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Γεώργιος Επιτήδειος και Julie Ward.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete, Martina Dlabajová και Momchil Nekov.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2017.


4. «NordStream 2» (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: «NordStream 2» (2017/2832(RSP))

Ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jeppe Kofod, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Morten Helveg Petersen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Xabier Benito Ziluaga, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Michał Marusik, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Michaela Šojdrová, Bogusław Liberadzki, Hans-Olaf Henkel, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, και Fredrick Federley.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jerzy Buzek, Nicola Caputo, Marek Jurek, Stanislav Polčák, Κώστας Μαυρίδης, Tunne Kelam και Tibor Szanyi.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete.

Η συζήτηση περατώνεται.


5. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2017)


5.1. Καμπότζη: Ιδίως η περίπτωση του κ. Kem Sokha

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-0510/2017, B8-0511/2017 (2017/2829(RSP))

Οι Barbara Lochbihler, David Martin και Marie-Christine Vergiat παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B8-0506/2017, B8-0507/2017 και B8-0508/2017.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Οι Νότης Μαριάς, Petras Auštrevičius, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ramon Tremosa i Balcells, και Tunne Kelam παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B8-0509/2017, B8-0510/2017 και B8-0511/2017.

Παρεμβαίνει ο Stanislav Polčák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová και Bogdan Brunon Wenta.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2017.


5.2. Γκαμπόν: Καταστολή της αντιπολίτευσης

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017, B8-0526/2017 (2017/2830(RSP))

Οι Ignazio Corrao, Jo Leinen, Marie-Christine Vergiat, Yannick Jadot, Νότης Μαριάς, Hilde Vautmans και Joachim Zeller παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνει ο Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot και Cécile Kashetu Kyenge.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2017.


5.3. Λάος και ιδίως οι περιπτώσεις των Somphone Phimmasone, Lod Thammavong και Soukane Chaithad

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017, B8-0523/2017 (2017/2831(RSP))

Οι Barbara Lochbihler, Marc Tarabella, Miguel Urbán Crespo, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries και Tomáš Zdechovský παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2017.

(Συνέχεια της συζήτησης, βλ.: σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2017)


6. Σύνθεση των επιτροπών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις ομάδες PPE και ECR τα ακόλουθα αιτήματα διορισμού:

επιτροπή IMCO: Pascal Arimont

επιτροπή IMCO: Nosheena Mobarik αντί του John Flack


7. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συνέχεια της συζήτησης)

(Για την έναρξη της συζήτησης βλ. σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2017)


7.1. Μιανμάρ και ιδίως η κατάσταση των Rohingya

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017, B8-0531/2017 (2017/2838(RSP))

Οι Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Younous Omarjee, Amjad Bashir, Urmas Paet και Cristian Dan Preda παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Csaba Sógor, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι José Inácio Faria, Julie Ward, Νότης Μαριάς, Hilde Vautmans, Jean Lambert, Ignazio Corrao, Jiří Pospíšil, Wajid Khan και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2017.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


8.1. Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ***I (ψηφοφορία)

Έθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0347)

Παρεμβαίνει ο Morten Løkkegaard, μετά την ψηφοφορία, για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Παρεμβάσεις

Richard Corbett, στη διάρκεια της ψηφοφορίας, σχετικά με τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.


8.2. Καμπότζη: Ιδίως η περίπτωση του κ. Kem Sokha (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-510/2017 και B8-0511/2017 (2017/2829(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0506/2017

(αντικαθιστά τιςB8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0509/2017, B8-510/2017 και B8-0511/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Michaela Šojdrová, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Julia Pitera, Stanislav Polčák, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Notis Marias, Urszula Krupa και Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon και Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0348)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0508/2017 καταπίπτει.)


8.3. Γκαμπόν: Καταστολή της αντιπολίτευσης (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017 και B8-0526/2017 (2017/2819(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0512/2017

(αντικαθιστά τιςB8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017 και B8-0526/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Maurice Ponga, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Hilde Vautmans, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas και Xabier Benito Ziluaga, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Eva Joly, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė και Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0349)


8.4. Λάος και ιδίως οι περιπτώσεις των Somphone Phimmasone, Lod Thammavong και Soukane Chaithad (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017 και B8-0523/2017 (2017/2831(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0513/2017

(αντικαθιστά τιςB8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017 και B8-0523/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, David McAllister, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru και Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias και Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Michel Reimon, Davor Škrlec και Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0350)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0518/2017 καταπίπτει.)


8.5. Μιανμάρ και ιδίως η κατάσταση των Rohingya (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017 και B8-0531/2017 (2017/2838(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0525/2017

(αντικαθιστά τιςB8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017 και B8-0531/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Sven Schulze, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Ivo Belet, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin και Mairead McGuinness, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Sajjad Karim, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Urmas Paet, Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez και Xabier Benito Ziluaga· εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Bart Staes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Judith Sargentini, Indrek Tarand, Reinhard Bütikofer και Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0351)


8.6. Συμφωνία ΕΕ-Χιλής σχετικά με το εμπόριο βιολογικών προϊόντων *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με το εμπόριο βιολογικών προϊόντων [05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0352)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


8.7. Πρωτόκολλο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής (προσχώρηση της Κροατίας) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του τρίτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Χιλής, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0353)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου.


8.8. Εκσυγχρονισμός του εμπορικού πυλώνα της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό του εμπορικού πυλώνα της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής [2017/2057(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0354)


8.9. Παράταση του ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος έως το 2020 ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 99/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 2013-2017, και την παράτασή του για την περίοδο 2018-2020 [COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0355)


8.10. Ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας [COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0356)


8.11. Πολυετές σχέδιο για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 676/2007 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου [COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0357)

Παρεμβαίνει η Ulrike Rodust, μετά την ψηφοφορία, για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


8.12. Aπόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων: Θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 230/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη [COM(2016)0447 - C8-0264/2016- 2016/0207(COD)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Εγκρίνεται

Παρεμβάσεις

Πριν από την ψηφοφορία, Arnaud Danjean (εισηγητής), Heidi Hautala, Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας), και Matt Carthy.


8.13. Διαφάνεια, λογοδοσία και ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ [2015/2041(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Sven Giegold (A8-0133/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0358)


8.14. Το μέλλον του προγράμματος Erasmus+ (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0495/2017 (2017/2740(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0359)


8.15. Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με ένα νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη [2017/2002(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Συνεισηγητές: Martina Dlabajová και Momchil Nekov (A8-0276/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0360)


9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Morten Løkkegaard - A8-0188/2017
Monica Macovei

Σύσταση: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández - A8-0257/2017
Tiziana Beghin

Έκθεση Sven Giegold - A8-0133/2017
Monica Macovei, Monika Smolková και Angel Dzhambazki

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το μέλλον του προγράμματος Erasmus+ (2017/2740(RSP)) (B8-0495/2017)
Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Angel Dzhambazki, Csaba Sógor και Monika Smolková

Έκθεση Martina Dlabajová και Momchil Nekov - A8-0276/2017
Angel Dzhambazki, Momchil Nekov, Csaba Sógor και Monika Smolková.


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.05 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


12. Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)

Μείζονος σημασίας επερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση


12.1. Κατάργηση του UNRWA

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση (O-000061/2017) των Beatrix von Storch, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, προς την Επιτροπή: κατάργηση της UNRWA (2017/2843(RSP)) (B8-0325/2017)

Παρεμβαίνει η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Fernando Ruas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE (ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή για να διευκρινίσει το θέμα της συζήτησης), Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jozo Radoš, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eleonora Forenza και Cristian Dan Preda.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Ivan Jakovčić (ο Πρόεδρος αναφέρεται στη διαδικασία της συζήτησης επ' αυτής της μείζονος σημασίας επερώτηση)

Παρεμβαίνουν οι William (The Earl of) Dartmouth και Cristian Dan Preda επί της παρέμβασης του Προέδρου.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu.

Η συζήτηση περατώνεται.


12.2. Πυρκαγιές στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος το καλοκαίρι

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση (O-000063/2017) των Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel και Enrique Guerrero Salom, προς την Επιτροπή: Πυρκαγιές στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος το καλοκαίρι (2017/2842(RSP)) (B8-0327/2017)

Ο Nicola Caputo αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Željana Zovko, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Fernando Ruas, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Petras Auštrevičius, João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και William (The Earl of) Dartmouth, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Andrejs Mamikins (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις στην παρέμβαση του William (The Earl of) Dartmouth).

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marc Tarabella, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš και Eleonora Forenza, επίσης και σχετικά με την παρέμβαση του William (The Earl of) Dartmouth.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu.

Η συζήτηση περατώνεται.


13. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS), καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 (N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

BUDG

2) από τους βουλευτές: προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Stefano Maullu. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα κατάλληλα μέσα για την εξασφάλιση της ψυχολογικής αποκατάστασης των παιδιών από τη Συρία (B8-0433/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

DEVE

γνωμοδότηση :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις διαδικασίες επί παραβάσει που έχει κινήσει η Επιτροπή κατά της Ουγγαρίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Πολωνίας όσον αφορά τις μεταναστευτικές τους πολιτικές (B8-0441/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη σύσταση όσον αφορά τον κώδικα εργασίας και τον ελάχιστο μισθό (B8-0442/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις οικονομικές ανισότητες και τον έξυπνο προστατευτισμό (B8-0443/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Ivan Jakovčić και Jozo Radoš. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προώθηση της κατανάλωσης ψαριών (B8-0452/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

PECH

- Isabella Adinolfi. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το φεστιβάλ του Yulin (B8-0453/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υγεία και την ηχορύπανση (B8-0457/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Lorenzo Fontana. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την πρόληψη και την εξακρίβωση τυχόν αθέμιτων εμπορικών πρακτικών (B8-0458/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

IMCO

- Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli και Marco Zullo. Πρόταση ψηφίσματος κατά της ενσωμάτωσης του Δημοσιονομικού Συμφώνου (Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση) στο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B8-0478/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία της «Mozzarella di bufala» ΠΟΠ (μοτσαρέλα που παράγεται από γάλα βουβάλας) (B8-0479/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον διορισμό από την Επιτροπή διευθυντών οργανισμών (B8-0480/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Paloma López Bermejo και Maria Lidia Senra Rodríguez. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προσάρτηση των χωρικών υδάτων της Δυτικής Σαχάρας από το Βασίλειο του Μαρόκου (B8-0481/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Joëlle Mélin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μάστιγα της ρύπανσης στη Μεσόγειο Θάλασσα (B8-0482/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Ivan Jakovčić και Jozo Radoš. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία και την προαγωγή των περιφερειακών και μειονοτικών γλωσσών στην ΕΕ (B8-0483/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Nicola Caputo. Πρόταση ψηφισματος σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (B8-0484/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα ανήλικα παιδιά που πέφτουν θύματα βίας και κακοποίησης στην Ευρώπη (B8-0485/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την άνοια (B8-0486/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος για τους κινδύνους στην υγεία που σχετίζονται με τη χρήση των συσκευών τεχνητού μαυρίσματος (B8-0487/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI


14. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 7ης Σεπτεμβρίου 2017)

επιτροπή CONT
- Ετήσια έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2016 (2017/2190(INI))
(γνωμοδότηση: INTA)

επιτροπή ECON
- Ετήσια έκθεση σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού (2017/2191(INI))
(γνωμοδότηση: AGRI, INTA, IMCO)

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή ENVI

- Εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία (SWD(2017)0029 - 2017/2127(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: EMPL
γνωμοδότηση: PETI, FEMM, CULT, ENVI, LIBE

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 7ης Σεπτεμβρίου 2017)

επιτροπή ENVI

- Συνδυασμός επαγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους παρέχοντες φροντίδα σε μέλη της οικογένειας (COM(2017)0253 - C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))
(γνωμοδότηση: JURI, FEMM (άρθρο 54 του Κανονισμού))

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 108 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 7ης Σεπτεμβρίου 2017)

επιτροπή INTA

- Σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την προτεινόμενη διαπραγματευτική εντολή για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τη Νέα Ζηλανδία (2017/2193(INI))
(γνωμοδότηση: AGRI)

- Σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την προτεινόμενη διαπραγματευτική εντολή για εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία (2017/2192(INI))
(γνωμοδότηση: AGRI)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 113 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 7ης Σεπτεμβρίου 2017)

επιτροπή FEMM

- Σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 62η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας (2017/2194(INI))


15. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


16. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 2 έως τις 5 Οκτωβρίου 2017.


17. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 15.55.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Επιτήδειος, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου