Zoznam 
Zápisnica
PDF 279kWORD 83k
Štvrtok, 14. septembra 2017 - ŠtrasburgFinálna verzia
1.Otvorenie rokovania
 2.Petície
 3.Nový program v oblasti zručností pre Európu (rozprava)
 4.NordStream 2 (rozprava)
 5.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  5.1.Kambodža, najmä prípad Kema Sokhu
  5.2.Gabon: potláčanie opozície
  5.3.Laos, najmä prípady Somphona Phimmasoneho, Lod Thammavongovej a Soukaneho Chaithada
 6.Zloženie výborov
 7.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (pokračovanie rozpravy)
  7.1.Mjanmarsko/Barma, najmä situácia Rohingov
 8.Hlasovanie
  8.1.Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb ***I (hlasovanie)
  8.2.Kambodža, najmä prípad Kema Sokhu (hlasovanie)
  8.3.Gabon: potláčanie opozície (hlasovanie)
  8.4.Laos, najmä prípady Somphona Phimmasoneho, Lod Thammavongovej a Soukaneho Chaithada (hlasovanie)
  8.5.Mjanmarsko/Barma, najmä situácia Rohingov (hlasovanie)
  8.6.Dohoda medzi EÚ a Čile o obchode s produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.7.Protokol k dohode o pridružení medzi EÚ a Čile (pristúpenie Chorvátska) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.8.Modernizácia obchodného piliera dohody o pridružení medzi EÚ a Čile (hlasovanie)
  8.9.Predĺženie trvania európskeho štatistického programu do roku 2020 ***I (hlasovanie)
  8.10.Európske fondy rizikového kapitálu a európske fondy sociálneho podnikania ***I (hlasovanie)
  8.11.Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov ***I (hlasovanie)
  8.12.Décision d'engager des négociations interinstitutionnelles: Ustanovenie nástroja na podporu stability a mieru (hlasovanie)
  8.13.Transparentnosť, zodpovednosť a integrita v inštitúciách EÚ (hlasovanie)
  8.14.Budúcnosť programu Erasmus+ (hlasovanie)
  8.15.Nový program v oblasti zručností pre Európu (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Väčšie interpelácie (rozprava)
  12.1.Zrušenie UNRWA
  12.2.Požiare v lete tohto roku v Európskej únii
 13.Predloženie dokumentov
 14.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 15.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 16.Termíny nasledujúcich rokovaní
 17.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 08.30 h.


2. Petície

Nasledujúce petície, ktoré boli zapísané do registra v uvedených dňoch v súlade s článkom 215 ods. 9 a 10 rokovacieho poriadku, boli pridelené gestorskému výboru:

Dňa 8. septembra 2017

(*) Meno je utajené

(*) (č. 1569/2016); (*) (č. 0601/2017); Alan Ainsworth (č. 0602/2017); Paul Tamblin (č. 0603/2017); (*) (č. 0604/2017); (*) (č. 0605/2017); Francisca Rodríguez (č. 0606/2017); Johannes Schidlowski (č. 0607/2017); (*) (č. 0608/2017); (*) (č. 0609/2017); (*) (č. 0610/2017); Pablo Gómez Iglesias (č. 0611/2017); Gredo Förster (č. 0612/2017); Preda Daniela (č. 0613/2017); Marco Santini (č. 0614/2017); (*) (č. 0615/2017); Frederik Ereu (č. 0616/2017); José Manuel Martín Álvarez (č. 0617/2017); Luis Molina (č. 0618/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο κτηνοτροφικο κομμα ελλαδασ) (č. 0619/2017); Jürgen F Keller (č. 0620/2017); Valentina Rossi (č. 0621/2017); Fynn Brackmann (č. 0622/2017); (*) (č. 0623/2017); Mario Assirelli (č. 0624/2017); (*) (č. 0625/2017); Josef Kipperer (č. 0626/2017); João Almeida (č. 0627/2017); Patricia Lefranc (č. 0628/2017); (*) (č. 0629/2017); (*) (č. 0630/2017); (*) (č. 0631/2017); (*) (č. 0632/2017); (*) (č. 0633/2017); (*) (č. 0634/2017); (*) (č. 0635/2017); (*) (č. 0636/2017); Marius Coman (č. 0637/2017); Flannán Ó Coileáin (č. 0638/2017); (*) (č. 0639/2017); Carlo Pari (103 podpisov) (č. 0640/2017); (*) (č. 0641/2017); (*) (č. 0642/2017); (*) (č. 0643/2017); Alberto de la Peña Guillén (č. 0644/2017); Marc Smets (č. 0645/2017); Dario Mangili (č. 0646/2017); (*) (č. 0647/2017); (*) (č. 0648/2017); (*) (č. 0649/2017); (*) (č. 0650/2017); Fotios Batzios (č. 0651/2017); (*) (č. 0652/2017); (*) (č. 0653/2017); (*) (č. 0654/2017); (*) (č. 0655/2017); José Manuel Martín Álvarez (č. 0656/2017); Arianna Paciucci (č. 0657/2017); (*) (č. 0658/2017); Edi Morini (č. 0659/2017); Athanasios Geromoschos (č. 0660/2017); Francesco Cerchio (č. 0661/2017); (*) (č. 0662/2017); (*) (č. 0663/2017); (*) (č. 0664/2017); Marcos Diéguez Vidal (č. 0665/2017); (*) (č. 0666/2017); (*) (č. 0667/2017); (*) (č. 0668/2017); Jochen Hörner (č. 0669/2017); Maureen McGuire (č. 0670/2017); José Manuel Martín Álvarez (č. 0671/2017); Jakub Muszynski (č. 0672/2017); (*) (č. 0673/2017); Mario Zaccone (č. 0674/2017); (*) (č. 0675/2017); Oleksiy Chuyev (č. 0676/2017); Cornelis Wilt Epema (č. 0677/2017); (*) (č. 0678/2017); Rosamaria Ciancaglini (Studio Legale Associato Ciancaglini Rossi) (č. 0679/2017); (*) (č. 0680/2017); (*) (č. 0681/2017); (*) (č. 0682/2017); Luca Quagliano (č. 0683/2017); José Domingo Varón Serrano (č. 0684/2017); Simon Baraldi (č. 0685/2017); Simon Baraldi (č. 0686/2017); (*) (č. 0687/2017); Nadia Yahyajedidi (č. 0688/2017); (*) (č. 0689/2017); (*) (č. 0690/2017); (*) (č. 0691/2017); (*) (č. 0692/2017); (*) (č. 0693/2017); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (č. 0694/2017); (*) (č. 0695/2017); Cristian Dima (č. 0696/2017); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (č. 0697/2017); Orhan Tahir (č. 0698/2017); (*) (č. 0699/2017); (*) (č. 0700/2017); Giancarlo Ferrandino (46 podpisov) (č. 0701/2017); (*) (č. 0702/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Κτηνοτροφικο Κομμα Ελλαδασ) (č. 0703/2017); Umberto Pagano (89 podpisov) (č. 0704/2017); (*) (č. 0705/2017); (*) (č. 0706/2017); Alexander Sigismund Gruber (č. 0707/2017); (*) (č. 0708/2017); Martin Micallef (č. 0709/2017); (*) (č. 0710/2017); (*) (č. 0711/2017); (*) (č. 0712/2017); David Sakho (č. 0713/2017); (*) (č. 0714/2017); Martin Micallef (č. 0715/2017); (*) (č. 0716/2017); Flavio Miccono (č. 0717/2017); José María Castilla Baró (č. 0718/2017); Santi Delia (č. 0719/2017); María Elisa Pavón Mulero (č. 0720/2017); (*) (č. 0721/2017); (*) (č. 0722/2017); (*) (č. 0723/2017); Christiana Marie Gauci Sciberras (č. 0724/2017); Geoffrey Arnold (č. 0725/2017); (*) (č. 0726/2017); (*) (č. 0727/2017); (*) (č. 0728/2017); Michael Ashbrook (Non-permanent Staff Forum) (č. 0729/2017); Adonis Böving (č. 0730/2017); Francisco J. Ventura Sanjuan (č. 0731/2017); Daniel Osca Hernández (č. 0732/2017); (*) (č. 0733/2017); (*) (č. 0734/2017); (*) (č. 0735/2017); José Ramón Gil Benito (č. 0736/2017); (*) (č. 0737/2017); (*) (č. 0738/2017); (*) (č. 0739/2017); (*) (č. 0740/2017); (*) (č. 0741/2017); (*) (č. 0742/2017).

Predseda oznámil, že v súlade s ustanoveniami článku 215 ods. 15 rokovacieho poriadku 8. septembra 2017 postúpil gestorskému výboru petície, ktoré boli Európskemu parlamentu doručené od fyzických alebo právnických osôb, ktoré nie sú občanmi Európskej únie a nemajú v žiadnom členskom štáte bydlisko alebo sídlo.


3. Nový program v oblasti zručností pre Európu (rozprava)

Správa o novom programe v oblasti zručností pre Európu [2017/2002(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajcovia: Martina Dlabajová a Momchil Nekov (A8-0276/2017)

Martina Dlabajová a Momchil Nekov predstavili správu.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Maria Grapini (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Michaela Šojdrová v mene skupiny PPE, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR, Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL, Jill Evans v mene skupiny Verts/ALE, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD, Mara Bizzotto v mene skupiny ENF, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Silvia Costa, Emilian Pavel v mene skupiny S&D a Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Brunon Wenta, Silvia Costa, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Nicola Caputo, Notis Marias, Georgios Epitideios a Julie Ward.

Vystúpili: Miguel Arias Cañete, Martina Dlabajová a Momchil Nekov.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.15 zápisnice zo dňa 14.9.2017.


4. NordStream 2 (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: NordStream 2 (2017/2832(RSP))

Miguel Arias Cañete (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Jeppe Kofod v mene skupiny S&D, Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR, Morten Helveg Petersen v mene skupiny ALDE, Xabier Benito Ziluaga v mene skupiny GUE/NGL, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, Michał Marusik v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michaela Šojdrová, Bogusław Liberadzki, Hans-Olaf Henkel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, a Fredrick Federley.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jerzy Buzek, Nicola Caputo, Marek Jurek, Stanislav Polčák, Costas Mavrides, Tunne Kelam a Tibor Szanyi.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete.

Rozprava sa skončila.


5. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 13.9.2017 .)


5.1. Kambodža, najmä prípad Kema Sokhu

Návrhy uznesenia B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-0510/2017, B8-0511/2017 (2017/2829(RSP))

Barbara Lochbihler, David Martin a Marie-Christine Vergiat uviedli návrhy uznesení B8-0506/2017, B8-0507/2017 a B8-0508/2017.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Notis Marias, Petras Auštrevičius, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ramon Tremosa i Balcells, a Tunne Kelam uviedli návrhy uznesení B8-0509/2017, B8-0510/2017 a B8-0511/2017.

V rozprave vystúpil Stanislav Polčák v mene skupiny PPE.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová a Bogdan Brunon Wenta.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.2 zápisnice zo dňa 14.9.2017.


5.2. Gabon: potláčanie opozície

Návrhy uznesenia B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017, B8-0526/2017 (2017/2830(RSP))

Ignazio Corrao, Jo Leinen, Marie-Christine Vergiat, Yannick Jadot, Notis Marias, Hilde Vautmans a Joachim Zeller uviedli návrhy uznesení.

V rozprave vystúpil Pavel Svoboda v mene skupiny PPE.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot a Cécile Kashetu Kyenge.

V rozprave vystúpil Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.3 zápisnice zo dňa 14.9.2017.


5.3. Laos, najmä prípady Somphona Phimmasoneho, Lod Thammavongovej a Soukaneho Chaithada

Návrhy uznesenia B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017, B8-0523/2017 (2017/2831(RSP))

Barbara Lochbihler, Marc Tarabella, Miguel Urbán Crespo, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries a Tomáš Zdechovský uviedli návrhy uznesení.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.4 zápisnice zo dňa 14.9.2017.

(Pokračovanie rozpravy pozri: bod 7 zápisnice zo dňa 14.9.2017)


6. Zloženie výborov

Na žiadosť skupín PPE a ECR Parlament schválil tieto menovania:

výbor IMCO: Pascal Arimont

výbor IMCO: Nosheena Mobarik, ktorou sa nahrádza John Flack


7. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (pokračovanie rozpravy)

(Začiatok rozpravy pozri bod 5 zápisnice zo dňa 14.9.2017)


7.1. Mjanmarsko/Barma, najmä situácia Rohingov

Návrhy uznesenia B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017, B8-0531/2017 (2017/2838(RSP))

Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Younous Omarjee, Amjad Bashir, Urmas Paet a Cristian Dan Preda uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Csaba Sógor v mene skupiny PPE, Soraya Post v mene skupiny S&D a Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Julie Ward, Notis Marias, Hilde Vautmans, Jean Lambert, Ignazio Corrao, Jiří Pospíšil, Wajid Khan a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.5 zápisnice zo dňa 14.9.2017.


PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2017)0347)

Vystúpil Morten Løkkegaard, po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.

Vystúpenia:

Richard Corbett, počas hlasovania, k priebehu rozpravy.


8.2. Kambodža, najmä prípad Kema Sokhu (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-510/2017 a B8-0511/2017 (2017/2829(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0506/2017

(nahrádzajúci B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0509/2017, B8-510/2017 a B8-0511/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Michaela Šojdrová, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Julia Pitera, Stanislav Polčák, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a David Martin, v mene skupiny S&D;

—   Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Notis Marias, Urszula Krupa a Angel Dzhambazki, v mene skupiny ECR;

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon a Reinhard Bütikofer, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Laura Ferrara, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2017)0348)

(Návrh uznesenia B8-0508/2017 sa stal bezpredmetným.)


8.3. Gabon: potláčanie opozície (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017 a B8-0526/2017 (2017/2819(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0512/2017

(nahrádzajúci B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017 a B8-0526/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Maurice Ponga, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Jo Leinen, v mene skupiny S&D;

—   Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski a Charles Tannock, v mene skupiny ECR;

—   Hilde Vautmans, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas a Xabier Benito Ziluaga, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Eva Joly, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė a Jordi Solé, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2017)0349)


8.4. Laos, najmä prípady Somphona Phimmasoneho, Lod Thammavongovej a Soukaneho Chaithada (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017 a B8-0523/2017 (2017/2831(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0513/2017

(nahrádzajúci B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017 a B8-0523/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, David McAllister, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias a Angel Dzhambazki, v mene skupiny ECR;

—   Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Michel Reimon, Davor Škrlec a Reinhard Bütikofer, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2017)0350)

(Návrh uznesenia B8-0518/2017 sa stal bezpredmetným.)


8.5. Mjanmarsko/Barma, najmä situácia Rohingov (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017 a B8-0531/2017 (2017/2838(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0525/2017

(nahrádzajúci B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017 a B8-0531/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Sven Schulze, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Ivo Belet, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin a Mairead McGuinness, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Neena Gill, v mene skupiny S&D;

—   Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Sajjad Karim, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa a Monica Macovei, v mene skupiny ECR;

—   Urmas Paet, Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE;

—   Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez a Xabier Benito Ziluaga; v mene skupiny GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Bart Staes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Judith Sargentini, Indrek Tarand, Reinhard Bütikofer a Michèle Rivasi, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2017)0351)


8.6. Dohoda medzi EÚ a Čile o obchode s produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Čilskou republikou o obchode s produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby [05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0352)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


8.7. Protokol k dohode o pridružení medzi EÚ a Čile (pristúpenie Chorvátska) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Tretieho dodatkového protokolu k Dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čilskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Európskej únie a jej členských štátov [06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0353)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.


8.8. Modernizácia obchodného piliera dohody o pridružení medzi EÚ a Čile (hlasovanie)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť týkajúcom sa rokovaní o modernizácii obchodného piliera dohody o pridružení medzi EÚ a Čile [2017/2057(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0354)


8.9. Predĺženie trvania európskeho štatistického programu do roku 2020 ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 99/2013 o európskom štatistickom programe na roky 2013 až 2017 predĺžením jeho trvania na roky 2018 až 2020 [COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)0355)


8.10. Európske fondy rizikového kapitálu a európske fondy sociálneho podnikania ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu a nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania [COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)0356)


8.11. Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení viacročného plánu pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 676/2007 a nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2017)0357)

Vystúpil Ulrike Rodust, po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


8.12. Décision d'engager des négociations interinstitutionnelles: Ustanovenie nástroja na podporu stability a mieru (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 230/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj na podporu stability a mieru [COM(2016)0447 - C8-0264/2016- 2016/0207(COD)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

ROZHODNUTIE O ZAČATÍ MEDZIINŠTITUCIONÁLNYCH ROKOVANÍROZHODNUTIE ZAČAŤ MEDZIINŠTITUCIONÁLNE ROKOVANIA

Schválené

Vystúpenia:

Pred hlasovaním, Arnaud Danjean, Heidi Hautala, Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci), a Matt Carthy.


8.13. Transparentnosť, zodpovednosť a integrita v inštitúciách EÚ (hlasovanie)

Správa o transparentnosti, zodpovednosti a integrite v inštitúciách EÚ [2015/2041(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Sven Giegold (A8-0133/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0358)


8.14. Budúcnosť programu Erasmus+ (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0495/2017 (2017/2740(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0359)


8.15. Nový program v oblasti zručností pre Európu (hlasovanie)

Správa o novom programe v oblasti zručností pre Európu [2017/2002(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajcovia: Martina Dlabajová a Momchil Nekov (A8-0276/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0360)


9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Morten Løkkegaard - A8-0188/2017
Monica Macovei

Odporúčanie: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández - A8-0257/2017
Tiziana Beghin

Správa: Sven Giegold - A8-0133/2017
Monica Macovei, Monika Smolková a Angel Dzhambazki

Návrh uznesenia o budúcnosti programu Erasmus + (2017/2740(RSP)) (B8-0495/2017)
Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Angel Dzhambazki, Csaba Sógor a Monika Smolková

Správa: Martina Dlabajová a Momchil Nekov - A8-0276/2017
Angel Dzhambazki, Momchil Nekov, Csaba Sógor a Monika Smolková.


10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.05 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


12. Väčšie interpelácie (rozprava)

Väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie s rozpravouVäčšie interpelácie na písomné zodpovedanie s rozpravou


12.1. Zrušenie UNRWA

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (O-000061/2017), ktorú predložili Beatrix von Storch, Robert Jarosław Iwaszkiewicz v mene skupiny EFDD, pre Komisiu: Zrušenie UNRWA (2017/2843(RSP)) (B8-0325/2017)

Vystúpila Corina Crețu (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Fernando Ruas, v mene skupiny PPE (predseda prerušil rečníka, aby objasnil predmet rozpravy), Victor Boştinaru, v mene skupiny S&D, Angel Dzhambazki, v mene skupiny ECR, Jozo Radoš, v mene skupiny ALDE, Eleonora Forenza a Cristian Dan Preda.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Ivan Jakovčić (predseda k priebehu rozpravy o tejto väčšej interpelácii).

V rozprave vystúpil William (The Earl of) Dartmouth a Cristian Dan Preda k vyjadreniam predsedu.

V rozprave vystúpila Corina Crețu.

Rozprava sa skončila.


12.2. Požiare v lete tohto roku v Európskej únii

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (O-000063/2017) de Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel a Enrique Guerrero Salom, pre Komisiu: Požiare v lete tohto roku v Európskej únii (2017/2842(RSP)) (B8-0327/2017)

Nicola Caputo rozvinul otázku.

Corina Crețu (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Željana Zovko, v mene skupiny PPE, Fernando Ruas, Urszula Krupa, v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić, v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Petras Auštrevičius, João Pimenta Lopes, v mene skupiny GUE/NGL, a William (The Earl of) Dartmouth, v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andrejs Mamikins (predseda poskytol spresnenia k vyjadreniu William (The Earl of) Dartmouth).

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marc Tarabella, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš a Eleonora Forenza, tiež k vyjadreniam, ktoré predniesol William (The Earl of) Dartmouth

V rozprave vystúpila Corina Crețu.

Rozprava sa skončila.


13. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu aRady, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie apovolenia (ETIAS) aktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/794 (N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG

2) poslancov: návrhy uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Stefano Maullu. Návrh uznesenia o nástrojoch zameraných na zabezpečenie psychického zotavenia sýrskych maloletých osôb (B8-0433/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

DEVE

stanovisko :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Návrh uznesenia o konaniach o nesplnení povinnosti, ktoré Komisia začala voči Maďarsku, Českej republike a Poľsku v súvislosti s ich migračnými politikami (B8-0441/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Sophie Montel. Návrh uznesenia o odporúčaní týkajúcom sa zákonníka práce a minimálnej mzdy (B8-0442/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o hospodárskych nerovnostiach a inteligentnom protekcionizme (B8-0443/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh uznesenia o podpore konzumácie rýb (B8-0452/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

PECH

- Isabella Adinolfi. Návrh uznesenia o festivale Yulin (B8-0453/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o zdraví a zamorení hlukom (B8-0457/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Lorenzo Fontana. Návrh uznesenia o prevencii a odhaľovaní možných nekalých obchodných praktík (B8-0458/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

IMCO

- Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli a Marco Zullo. Návrh uznesenia proti zaradeniu „rozpočtovej dohody“ (zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii) do právneho rámca Európskej únie (B8-0478/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o ochrane mozzarelly z byvolieho mlieka s chráneným označením pôvodu (CHOP) (B8-0479/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o vymenovaní riaditeľov agentúr Komisiou (B8-0480/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Paloma López Bermejo a Maria Lidia Senra Rodríguez. Návrh uznesenia o anexii teritoriálnych vôd Západnej Sahary Marockým kráľovstvom (B8-0481/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Joëlle Mélin. Návrh uznesenia o probléme znečistenia v Stredozemnom mori (B8-0482/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh uznesenia o ochrane a podpore regionálnych a menšinových jazykov v EÚ (B8-0483/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Nicola Caputo. Návrh uznesenia o monitorovaní uplatňovania právnych predpisov Únie (B8-0484/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o detských obetiach násilia a zlého zaobchádzania v Európe (B8-0485/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o demencii (B8-0486/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o zdravotných rizikách spojených s používaním zariadení na umelé slnenie (B8-0487/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI


14. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 52 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 7. septembra 2017)

výbor CONT
- Výročná správa o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2016 (2017/2190(INI))
(stanovisko: INTA)

výbor ECON
- Výročná správa o politike hospodárskej súťaže (2017/2191(INI))
(stanovisko: AGRI, INTA, IMCO)

Zmeny v pridelení výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor ENVI

- Vykonávanie európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia (SWD(2017)0029 - 2017/2127(INI))
predložené gestorskému výboru: EMPL
(stanovisko: PETI, FEMM, CULT, ENVI, LIBE)

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 7. septembra 2017)

výbor ENVI

- Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov (COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD))
(stanovisko: JURI, FEMM (článok 54 rokovacieho poriadku))

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 108 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 7. septembra 2017)

výbor INTA

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Recommendation to the Council on the proposed negotiating mandate for trade negotiations with New Zealand (2017/2193(INI))
(stanovisko: AGRI)

- Odporúčanie Rade o navrhovanom mandáte na obchodné rokovania EÚ s Austráliou (2017/2192(INI))
(stanovisko: AGRI)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 113 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 7. septembra 2017)

výbor FEMM

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Recommendation to the Council on the EU priorities for the 62nd session of the UN Commission on the Status of Women (2017/2194(INI))


15. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


16. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 2. do 5. októbra 2017.


17. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 15.55 h.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour

Právne oznámenie