Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 1.Reprise de la session
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Αίτηση για άρση της ασυλίας
 7.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 8.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 9.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 10.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 11.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 12.Κατάθεση εγγράφων
 13.Διάταξη των εργασιών
 14.Μέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη της σύμβασης της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού ***I (συζήτηση)
 15.Οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)
 16.Αντιμετώπιση της συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες (σύντομη παρουσίαση)
 17.Καταπολέμηση της κυβερνοεγκληματικότητας (σύντομη παρουσίαση)
 18.Πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με τον ASEAN (σύντομη παρουσίαση)
 19.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (139 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (55 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (79 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (11 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (240 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (70 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου