Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2847(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B8-0538/2017

Разисквания :

PV 03/10/2017 - 3
CRE 03/10/2017 - 3

Гласувания :

PV 03/10/2017 - 4.1
CRE 03/10/2017 - 4.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0361

Протокол
Вторник, 3 октомври 2017 г. - Страсбург

3. Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство (2017/2847(RSP))

Изказаха се: Jean-Claude Juncker (председател на Комисията), Michel Barnier (главен преговарящ), и Matti Maasikas (действащ председател на Съвета).

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Raffaele Fitto, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Martina Anderson, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Nigel Farage, от името на групата EFDD, Janice Atkinson, от името на групата ENF, Diane Dodds, независим член на ЕП, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Alyn Smith, David Coburn, по процедурен въпрос, Gerard Batten, Harald Vilimsky, Steven Woolfe, Elmar Brok, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Patrick O'Flynn, Laurenţiu Rebega, Diane James, Danuta Maria Hübner, Mercedes Bresso, Zdzisław Krasnodębski, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Jean Lambert, Gerolf Annemans, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Josef Weidenholzer, Anneleen Van Bossuyt и Marian Harkin.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Kateřina Konečná, Terry Reintke, Auke Zijlstra, David McAllister, Birgit Sippel, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Steeve Briois, György Schöpflin, Pervenche Berès, Ангел Джамбазки, Paloma López Bermejo, Janusz Lewandowski, Nicola Danti, Julie Girling, Jérôme Lavrilleux, Bernd Lange, Seán Kelly, Ramón Jáuregui Atondo, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Jens Geier, Jeroen Lenaers, Carlos Zorrinho, Georgios Kyrtsos, Enrique Guerrero Salom, Christofer Fjellner, Marc Tarabella, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Maria Spyraki, Jeppe Kofod, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki и Derek Vaughan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica и Indrek Tarand.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria Grapini и Notis Marias.

Изказа се Michel Barnier.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Guy Verhofstadt (координатор и председател на групата ALDE), Manfred Weber (председател на групата PPE), Gianni Pittella (председател на групата S&D), Gabriele Zimmer (председател на групата GUE/NGL), Philippe Lamberts и Ska Keller (съпредседатели на групата Verts/ALE), Danuta Maria Hübner (председател на комисията AFCO), относно актуалното състояние на преговорите с Обединеното кралство (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017);

—   Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, относно актуалното състояние на преговорите с Обединеното кралство (2017/2847(RSP)) (B8-0539/2017).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.1 от протокола от 3.10.2017 г.

°
° ° °

Изказа се Angelo Ciocca относно съдбата на двамата италиански граждани, задържани вече 18 дни от тунизийските органи на пристанището в Сфакс (председателят отговори, че ще се свърже с Европейската служба за външна дейност, за да бъдат предприети съответните инициативи).

Правна информация