Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2847(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

B8-0538/2017

Arutelud :

PV 03/10/2017 - 3
CRE 03/10/2017 - 3

Hääletused :

PV 03/10/2017 - 4.1
CRE 03/10/2017 - 4.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0361

Protokoll
Teisipäev, 3. oktoober 2017 - StrasbourgLõplik väljaanne

3. Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seis (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seis (2017/2847(RSP))

Sõna võtsid Jean-Claude Juncker (komisjoni president), Michel Barnier (pealäbirääkija) ja Matti Maasikas (nõukogu eesistuja).

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Martina Anderson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, Janice Atkinson fraktsiooni ENF nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Alyn Smith, David Coburn töökorralduslikus küsimuses, Gerard Batten, Harald Vilimsky, Steven Woolfe, Elmar Brok, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Patrick O'Flynn, Laurenţiu Rebega, Diane James, Danuta Maria Hübner, Mercedes Bresso, Zdzisław Krasnodębski, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Jean Lambert, Gerolf Annemans, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Josef Weidenholzer, Anneleen Van Bossuyt ja Marian Harkin.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Kateřina Konečná, Terry Reintke, Auke Zijlstra, David McAllister, Birgit Sippel, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Steeve Briois, György Schöpflin, Pervenche Berès, Angel Dzhambazki, Paloma López Bermejo, Janusz Lewandowski, Nicola Danti, Julie Girling, Jérôme Lavrilleux, Bernd Lange, Seán Kelly, Ramón Jáuregui Atondo, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Jens Geier, Jeroen Lenaers, Carlos Zorrinho, Georgios Kyrtsos, Enrique Guerrero Salom, Christofer Fjellner, Marc Tarabella, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Maria Spyraki, Jeppe Kofod, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki ja Derek Vaughan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica ja Indrek Tarand.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria Grapini ja Notis Marias.

Sõna võttis Michel Barnier.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Guy Verhofstadt (fraktsiooni ALDE koordinaator ja esimees), Manfred Weber (fraktsiooni PPE esimees), Gianni Pittella (fraktsiooni S&D esimees), Gabriele Zimmer (fraktsiooni GUE/NGL esimees), Philippe Lamberts ja Ska Keller (fraktsiooni Verts/ALE kaasesimehed), Danuta Maria Hübner (AFCO-komisjoni esimees) Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seisu kohta (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017);

—   Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seisu kohta (2017/2847(RSP)) (B8-0539/2017).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 3.10.2017 protokollipunkt 4.1.

°
° ° °

Sõna võttis Angelo Ciocca kahe Itaalia kodaniku vabastamise kohta, keda Tuneesia ametivõimud on 18 päeva Sfaxi sadamas kinni pidanud (president vastas, et ta võtab asjakohaste algatuste tegemiseks ühendust Euroopa välisteenistusega).

Õigusalane teave