Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2847(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B8-0538/2017

Debatten :

PV 03/10/2017 - 3
CRE 03/10/2017 - 3

Stemmingen :

PV 03/10/2017 - 4.1
CRE 03/10/2017 - 4.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0361

Notulen
Dinsdag 3 oktober 2017 - StraatsburgDefinitieve uitgave

3. Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (2017/2847(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie), Michel Barnier (hoofdonderhandelaar), en Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad).

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Martina Anderson, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, Janice Atkinson, namens de ENF-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Alyn Smith, David Coburn, voor een motie van orde, Gerard Batten, Harald Vilimsky, Steven Woolfe, Elmar Brok, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Patrick O'Flynn, Laurenţiu Rebega, Diane James, Danuta Maria Hübner, Mercedes Bresso, Zdzisław Krasnodębski, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Jean Lambert, Gerolf Annemans, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Josef Weidenholzer, Anneleen Van Bossuyt en Marian Harkin.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Kateřina Konečná, Terry Reintke, Auke Zijlstra, David McAllister, Birgit Sippel, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Steeve Briois, György Schöpflin, Pervenche Berès, Angel Dzhambazki, Paloma López Bermejo, Janusz Lewandowski, Nicola Danti, Julie Girling, Jérôme Lavrilleux, Bernd Lange, Seán Kelly, Ramón Jáuregui Atondo, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Jens Geier, Jeroen Lenaers, Carlos Zorrinho, Georgios Kyrtsos, Enrique Guerrero Salom, Christofer Fjellner, Marc Tarabella, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Maria Spyraki, Jeppe Kofod, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki en Derek Vaughan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica en Indrek Tarand.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria Grapini en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Guy Verhofstadt (coördinator en voorzitter van de ALDE-Fractie), Manfred Weber (voorzitter van de PPE-Fractie), Gianni Pittella (voorzitter van de S&D-Fractie), Gabriele Zimmer (voorzitter van de GUE/NGL-Fractie), Philippe Lamberts en Ska Keller (covoorzitters van de Verts/ALE-Fractie), Danuta Maria Hübner (voorzitter van de Commissie AFCO), over de stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017);

—   Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, over de stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (2017/2847(RSP)) (B8-0539/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.1 van de notulen van 3.10.2017.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Angelo Ciocca over het lot van twee Italiaanse burgers die sinds 18 dagen worden vastgehouden door de Tunesische autoriteiten in de haven van Sfax (de Voorzitter antwoordt dat hij de kwestie zal aankaarten bij de Europese Dienst voor extern optreden om ervoor te zorgen dat er passende initiatieven worden genomen).

Juridische mededeling