Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2847(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B8-0538/2017

Debaty :

PV 03/10/2017 - 3
CRE 03/10/2017 - 3

Głosowanie :

PV 03/10/2017 - 4.1
CRE 03/10/2017 - 4.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0361

Protokół
Wtorek, 3 października 2017 r. - Strasburg

3. Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem (2017/2847(RSP))

Głos zabrali: Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji), Michel Barnier (główny negocjator) i Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady).

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Raffaele Fitto w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Martina Anderson w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, Janice Atkinson w imieniu grupy ENF, Diane Dodds niezrzeszona, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Alyn Smith, David Coburn, z wnioskiem formalnym, Gerard Batten, Harald Vilimsky, Steven Woolfe, Elmar Brok, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Patrick O'Flynn, Laurenţiu Rebega, Diane James, Danuta Maria Hübner, Mercedes Bresso, Zdzisław Krasnodębski, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Jean Lambert, Gerolf Annemans, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Josef Weidenholzer, Anneleen Van Bossuyt i Marian Harkin.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Kateřina Konečná, Terry Reintke, Auke Zijlstra, David McAllister, Birgit Sippel, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Steeve Briois, György Schöpflin, Pervenche Berès, Angel Dzhambazki, Paloma López Bermejo, Janusz Lewandowski, Nicola Danti, Julie Girling, Jérôme Lavrilleux, Bernd Lange, Seán Kelly, Ramón Jáuregui Atondo, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Jens Geier, Jeroen Lenaers, Carlos Zorrinho, Georgios Kyrtsos, Enrique Guerrero Salom, Christofer Fjellner, Marc Tarabella, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Maria Spyraki, Jeppe Kofod, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki i Derek Vaughan.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica i Indrek Tarand.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria Grapini i Notis Marias.

Głos zabrał Michel Barnier.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Guy Verhofstadt (koordynator i przewodniczący grupy ALDE), Manfred Weber (przewodniczący grupy PPE), Gianni Pittella (przewodniczący grupy S&D), Gabriele Zimmer (przewodnicząca grupy GUE/NGL), Philippe Lamberts i Ska Keller (współprzewodniczący grupy Verts/ALE), Danuta Maria Hübner (przewodnicząca komisji AFCO), w sprawie stanu zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017);

—   Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, w sprawie stanu zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem (2017/2847(RSP)) (B8-0539/2017).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.1 protokołu z dnia 3.10.2017.

°
° ° °

Głos zabrał Angelo Ciocca w sprawie losu dwóch obywateli Włoch przetrzymywanych od 18 dni przez władze tunezyjskie w porcie Sfax (Przewodniczący odpowiedział, że zainterweniuje w tej sprawie u Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w celu podjęcia odpowiednich działań).

Informacja prawna