Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2847(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

B8-0538/2017

Dezbateri :

PV 03/10/2017 - 3
CRE 03/10/2017 - 3

Voturi :

PV 03/10/2017 - 4.1
CRE 03/10/2017 - 4.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0361

Proces-verbal
Marţi, 3 octombrie 2017 - Strasbourg

3. Stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit (2017/2847(RSP))

Au intervenit: Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei), Michel Barnier (negociator șef), și Matti Maasikas (Președintele în exercițiu al Consiliului).

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Martina Anderson, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, Janice Atkinson, în numele Grupului ENF, Diane Dodds, neafiliată, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Alyn Smith, David Coburn, pentru o chestiune legată de procedură, Gerard Batten, Harald Vilimsky, Steven Woolfe, Elmar Brok, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Patrick O'Flynn, Laurenţiu Rebega, Diane James, Danuta Maria Hübner, Mercedes Bresso, Zdzisław Krasnodębski, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Jean Lambert, Gerolf Annemans, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Josef Weidenholzer, Anneleen Van Bossuyt și Marian Harkin.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Kateřina Konečná, Terry Reintke, Auke Zijlstra, David McAllister, Birgit Sippel, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Steeve Briois, György Schöpflin, Pervenche Berès, Angel Dzhambazki, Paloma López Bermejo, Janusz Lewandowski, Nicola Danti, Julie Girling, Jérôme Lavrilleux, Bernd Lange, Seán Kelly, Ramón Jáuregui Atondo, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Jens Geier, Jeroen Lenaers, Carlos Zorrinho, Georgios Kyrtsos, Enrique Guerrero Salom, Christofer Fjellner, Marc Tarabella, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Maria Spyraki, Jeppe Kofod, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki și Derek Vaughan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica și Indrek Tarand.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria Grapini și Notis Marias.

A intervenit Michel Barnier.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Guy Verhofstadt (coordonator și președinte al Grupului ALDE), Manfred Weber (președintele Grupului PPE), Gianni Pittella (președintele Grupului S&D), Gabriele Zimmer (președinta Grupului GUE/NGL), Philippe Lamberts și Ska Keller (copreședinții Grupului Verts/ALE), Danuta Maria Hübner (președinta Comisiei AFCO), referitoare la stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017);

—   Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, referitoare la stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit (2017/2847(RSP)) (B8-0539/2017).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.1 al PV din 3.10.2017.

°
° ° °

A intervenit Angelo Ciocca cu privire la situația a doi cetățeni italieni luați în custodie de 18 zile de autoritățile tunisiene în portul Sfax (Președintele a răspuns că va interveni pe lângă Serviciul European de Acțiune Externă pentru ca să se ia inițiativele care se impun).

Notă juridică