Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2847(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B8-0538/2017

Rozpravy :

PV 03/10/2017 - 3
CRE 03/10/2017 - 3

Hlasovanie :

PV 03/10/2017 - 4.1
CRE 03/10/2017 - 4.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0361

Zápisnica
Utorok, 3. októbra 2017 - ŠtrasburgFinálna verzia

3. Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom (2017/2847(RSP))

Vystúpili: Jean-Claude Juncker (predseda Komisie), Michel Barnier (hlavný vyjednávač) a Matti Maasikas (úradujúci predseda Rady).

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Raffaele Fitto v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Martina Anderson v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, Janice Atkinson v mene skupiny ENF, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Alyn Smith, David Coburn s procedurálnym návrhom, Gerard Batten, Harald Vilimsky, Steven Woolfe, Elmar Brok, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Patrick O'Flynn, Laurenţiu Rebega, Diane James, Danuta Maria Hübner, Mercedes Bresso, Zdzisław Krasnodębski, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Jean Lambert, Gerolf Annemans, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Josef Weidenholzer, Anneleen Van Bossuyt a Marian Harkin.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Kateřina Konečná, Terry Reintke, Auke Zijlstra, David McAllister, Birgit Sippel, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Steeve Briois, György Schöpflin, Pervenche Berès, Angel Dzhambazki, Paloma López Bermejo, Janusz Lewandowski, Nicola Danti, Julie Girling, Jérôme Lavrilleux, Bernd Lange, Seán Kelly, Ramón Jáuregui Atondo, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Jens Geier, Jeroen Lenaers, Carlos Zorrinho, Georgios Kyrtsos, Enrique Guerrero Salom, Christofer Fjellner, Marc Tarabella, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Maria Spyraki, Jeppe Kofod, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki a Derek Vaughan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica a Indrek Tarand.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria Grapini a Notis Marias.

V rozprave vystúpil Michel Barnier.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Guy Verhofstadt (koordinátor a predseda skupiny ALDE), Manfred Weber (predseda skupiny PPE), Gianni Pittella (predseda skupiny S&D), Gabriele Zimmer (predsedníčka skupiny GUE/NGL), Philippe Lamberts a Ska Keller (spolupredsedovia skupiny Verts/ALE), Danuta Maria Hübner (predsedníčka výboru AFCO), o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017);

—   Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom (2017/2847(RSP)) (B8-0539/2017).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.1 zápisnice zo dňa 3.10.2017.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Angelo Ciocca k údelu dvoch talianskych občanov, ktorí sú už 18 dní zadržiavaní tuniskými úradmi v prístave Sfax (predseda odpovedal, že vyzve Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby prijala primerané opatrenia).

Právne oznámenie