Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0013(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0205/2017

Ingediende teksten :

A8-0205/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 03/10/2017 - 4.2

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0362

Notulen
Dinsdag 3 oktober 2017 - Straatsburg

4.2. Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur [COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA-PROV(2017)0362)

Juridische mededeling