Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 3. října 2017 - ŠtrasburkKonečné znění

4. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


4.1. Stav jednání se Spojeným královstvím (hlasování)

Prohlášení Komise: Stav jednání se Spojeným královstvím (2017/2847(RSP))

Návrhy usnesení B8-0538/2017 a B8-0539/2017

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ B8-0538/2017

přijat (P8_TA-PROV(2017)0361)

(Návrh usnesení B8-0539/2017 se nebere v potaz.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně


4.2. Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních [COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA-PROV(2017)0362)


4.3. Opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1936/2001, (ES) č. 1984/2003 a (ES) č. 520/2007 [COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA-PROV(2017)0363)


4.4. Posílení hospodářského postavení žen v soukromém a veřejném sektoru v EU (hlasování)

Zpráva o posílení hospodářského postavení žen v soukromém a veřejném sektoru v EU [2017/2008(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Anna Hedh (A8-0271/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0364)

Vystoupení

James Carver, aby upozornil na problém se svým hlasovacím zařízením.


4.5. Řešení zmenšujícího se prostoru pro občanskou společnost v rozvojových zemích (hlasování)

Zpráva o řešení zmenšujícího se prostoru pro občanskou společnost v rozvojových zemích [2016/2324(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodajka: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0365)


4.6. Boj proti kyberkriminalitě (hlasování)

Zpráva o boji proti kyberkriminalitě [2017/2068(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0366)


4.7. Politické vztahy EU se sdružením ASEAN (hlasování)

Zpráva o politických vztazích EU se sdružením ASEAN [2017/2026(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0367)

Právní upozornění