Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2663(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000064/2017 (B8-0328/2017)

Debatten :

PV 03/10/2017 - 10

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Dinsdag 3 oktober 2017 - Straatsburg

10. De uitbanning van kindhuwelijken (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000064/2017) van Vilija Blinkevičiūtė, namens de Commissie FEMM, aan de Commissie: VP/HR - De uitbanning van kindhuwelijken (2017/2663(RSP)) (B8-0328/2017)

Vilija Blinkevičiūtė licht de vraag toe.

Věra Jourová (lid van de Commissie), namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, Kostadinka Kuneva, namens de GUE/NGL-Fractie, Linnéa Engström, namens de Verts/ALE-Fractie, en Daniela Aiuto, namens de EFDD-Fractie.

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Jurek, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, Ángela Vallina, Margot Parker, André Elissen, Jaromír Štětina, Pina Picierno, Branislav Škripek, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Anna Maria Corazza Bildt, Eleonora Forenza, Kristina Winberg, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Jurek, Georg Mayer, Carlos Coelho, Edouard Martin, Bernd Kölmel, Marco Zullo, Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Marc Tarabella en Pirkko Ruohonen-Lerner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Nicola Caputo, Julie Ward, Wajid Khan, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná en Takis Hadjigeorgiou.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Vilija Blinkevičiūtė, namens de Commissie FEMM, over de uitbanning van kindhuwelijken (2017/2663(RSP)) (B8-0535/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.12 van de notulen van 4.10.2017.

Juridische mededeling