Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 3. října 2017 - ŠtrasburkKonečné znění

11. Priority partnerství EU–Egypt na období 2017–2020 (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Priority partnerství EU–Egypt na období 2017–2020 (2017/2874(RSP))

Miguel Arias Cañete (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Anders Primdahl Vistisen, Jean-Luc Schaffhauser, Pier Antonio Panzeri a Neena Gill.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elly Schlein, Costas Mavrides, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza a Malin Björk.

Vystoupil Miguel Arias Cañete.

Rozprava skončila.

Právní upozornění