Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 3 oktober 2017 - Straatsburg

11. Prioriteiten van het partnerschap EU-Egypte voor de periode 2017-2020 (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Prioriteiten van het partnerschap EU-Egypte voor de periode 2017-2020 (2017/2874(RSP))

Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Anders Primdahl Vistisen, Jean-Luc Schaffhauser, Pier Antonio Panzeri en Neena Gill.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elly Schlein, Costas Mavrides, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza en Malin Björk.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling