Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 3 oktober 2017 - Straatsburg

12. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)

Rectificatie P7_TA(2012)0010(COR01) is gisteren ter plenaire vergadering bekendgemaakt (punt 8 van de notulen van 2.10.2017).

Aangezien geen fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement, een verzoek hebben ingediend om deze rectificatie in stemming te brengen, wordt ze geacht te zijn goedgekeurd

Juridische mededeling