Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2620(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000068/2017 (B8-0329/2017)

Keskustelut :

PV 03/10/2017 - 13
CRE 03/10/2017 - 13

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Tiistai 3. lokakuuta 2017 - Strasbourg

13. Vuonna 2017 Bonnissa Saksassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 23) (keskustelu)
CRE

Suullisesti vastattava kysymys (O-000068/2017) – Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano ja Piernicola Pedicini ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Vuonna 2017 Bonnissa Saksassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 23) (2017/2620(RSP)) (B8-0329/2017)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000069/2017) – Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte ja Piernicola Pedicini ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Vuonna 2017 Bonnissa Saksassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 23) (2017/2620(RSP)) (B8-0330/2017)

Adina-Ioana Vălean esitteli kysymykset.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Matti Maasikas (neuvoston puheenjohtaja) ja Miguel Arias Cañete (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Peter Liese PPE-ryhmän puolesta, Gilles Pargneaux S&D-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Estefanía Torres Martínez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marco Affronte Verts/ALE-ryhmän puolesta, Julia Reid EFDD-ryhmän puolesta, Marcus Pretzell ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Andrzej Grzyb, Miriam Dalli, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, John Stuart Agnew, Olaf Stuger, Eleftherios Synadinos, Francesc Gambús, Jo Leinen, Stefan Eck, Yannick Jadot, Piernicola Pedicini, Annie Schreijer-Pierik, Edouard Martin, Rebecca Harms, Dubravka Šuica, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Damiano Zoffoli, Max Andersson, Seán Kelly, Nikos Androulakis, Sofia Ribeiro, Christel Schaldemose, Maria Spyraki, Carlos Zorrinho, José Inácio Faria, Simona Bonafè ja Nicola Caputo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Linnéa Engström ja Julie Ward.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Matti Maasikas.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Adina-Ioana Vălean ENVI-valiokunnan puolesta, Peter Liese PPE-ryhmän puolesta, Gilles Pargneaux S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Estefanía Torres Martínez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marco Affronte Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta vuonna 2017 Bonnissa Saksassa järjestettävästä YK:n ilmastokokouksesta (COP 23) (2017/2620(RSP)) (B8-0534/2017).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.10.2017, kohta 9.13.

Oikeudellinen huomautus