Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2620(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000068/2017 (B8-0329/2017)

Debatten :

PV 03/10/2017 - 13
CRE 03/10/2017 - 13

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Dinsdag 3 oktober 2017 - StraatsburgDefinitieve uitgave

13. VN-Klimaatconferentie 2017 in Bonn, Duitsland (COP23) (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000068/2017) van Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano en Piernicola Pedicini, namens de Commissie ENVI, aan de Raad: VN-Klimaatconferentie 2017 in Bonn, Duitsland (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0329/2017)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000069/2017) van Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte en Piernicola Pedicini, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: VN-Klimaatconferentie 2017 in Bonn, Duitsland (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0330/2017)

Adina-Ioana Vălean licht de vragen toe.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad) en Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Gilles Pargneaux, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Estefanía Torres Martínez, namens de GUE/NGL-Fractie, Marco Affronte, namens de Verts/ALE-Fractie, Julia Reid, namens de EFDD-Fractie, Marcus Pretzell, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Andrzej Grzyb, Miriam Dalli, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, John Stuart Agnew, Olaf Stuger, Eleftherios Synadinos, Francesc Gambús, Jo Leinen, Stefan Eck, Yannick Jadot, Piernicola Pedicini, Annie Schreijer-Pierik, Edouard Martin, Rebecca Harms, Dubravka Šuica, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Damiano Zoffoli, Max Andersson, Seán Kelly, Nikos Androulakis, Sofia Ribeiro, Christel Schaldemose, Maria Spyraki, Carlos Zorrinho, José Inácio Faria, Simona Bonafè en Nicola Caputo.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Linnéa Engström en Julie Ward.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Matti Maasikas.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Adina-Ioana Vălean, namens de Commissie ENVI, Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Gilles Pargneaux, namens de S&D-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Estefanía Torres Martínez, namens de GUE/NGL-Fractie, Marco Affronte, namens de Verts/ALE-Fractie, en Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, over de VN-klimaatconferentie van 2017 in Bonn, Duitsland (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0534/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.13 van de notulen van 4.10.2017.

Juridische mededeling