Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 3. lokakuuta 2017 - Strasbourg

14. Ryanairin perumat tuhannet lennot ja lentomatkustajien oikeuksia koskevan asetuksen (EY) N:o 261/2004 täytäntöönpano (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Ryanairin perumat tuhannet lennot ja lentomatkustajien oikeuksia koskevan asetuksen (EY) N:o 261/2004 täytäntöönpano (2017/2876(RSP))

Matti Maasikas (neuvoston puheenjohtaja) ja Violeta Bulc (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Deirdre Clune PPE-ryhmän puolesta, Ismail Ertug S&D-ryhmän puolesta, Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Matt Carthy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Janusz Korwin-Mikke, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Anneleen Van Bossuyt, Matthijs van Miltenburg, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Massimiliano Salini, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Notis Marias, Gesine Meissner, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Stelios Kouloglou, Ivo Belet, Olga Sehnalová, Carlos Coelho, Karoline Graswander-Hainz, Pascal Arimont, Nicola Caputo, Maria Grapini ja Hugues Bayet.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrey Novakov, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michael Cramer, Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Igor Šoltes, Jonathan Arnott, José Inácio Faria, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Arne Gericke, Takis Hadjigeorgiou ja Mairead McGuinness.

Puheenvuorot: Violeta Bulc ja Matti Maasikas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus