Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 3 octombrie 2017 - Strasbourg

14. Miile de anulări de zboruri ale companiei Ryanair și asigurarea respectării Regulamentului (CE) nr. 261/2004 privind drepturile pasagerilor care utilizează transportul aerian (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Miile de anulări de zboruri ale companiei Ryanair și asigurarea respectării Regulamentului (CE) nr. 261/2004 privind drepturile pasagerilor care utilizează transportul aerian (2017/2876(RSP))

Matti Maasikas (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Violeta Bulc (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Deirdre Clune, în numele Grupului PPE, Ismail Ertug, în numele Grupului S&D, Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Matt Carthy, în numele Grupului GUE/NGL, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Janusz Korwin-Mikke, neafiliat, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Anneleen Van Bossuyt, Matthijs van Miltenburg, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Massimiliano Salini, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Notis Marias, Gesine Meissner, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Stelios Kouloglou, Ivo Belet, Olga Sehnalová, Carlos Coelho, Karoline Graswander-Hainz, Pascal Arimont, Nicola Caputo, Maria Grapini și Hugues Bayet.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Andrey Novakov, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michael Cramer, Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Igor Šoltes, Jonathan Arnott, José Inácio Faria, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Arne Gericke, Takis Hadjigeorgiou și Mairead McGuinness.

Au intervenit: Violeta Bulc și Matti Maasikas.

Dezbaterea s-a încheiat.

Notă juridică