Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2801(RPS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0542/2017

Внесени текстове :

B8-0542/2017

Разисквания :

PV 03/10/2017 - 15
CRE 03/10/2017 - 15

Гласувания :

PV 04/10/2017 - 9.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0376

Протокол
Вторник, 3 октомври 2017 г. - Страсбург

15. Противопоставяне на акт за изпълнение: Научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система (разискване)
CRE

Предложение за резолюция, внесено от комисия ENVI, съгласно член 106, параграфи 2 и 3 и параграф 4, буква в) от Правилника за дейността, относно проекта на регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009 чрез установяване на научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система (D048947/06 - 2017/2801(RPS)) (B8-0542/2017)

Jytte Guteland и Bas Eickhout (автори) представиха предложението за резолюция.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се: Angélique Delahaye, от името на групата PPE, Miriam Dalli, от името на групата S&D, Arne Gericke, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE, Mairead McGuinness, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Yannick Jadot, Sirpa Pietikäinen, Guillaume Balas, Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach и Cristian-Silviu Buşoi.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias и Michèle Rivasi.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.9 от протокола от 4.10.2017 г.

Правна информация