Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2801(RPS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0542/2017

Indgivne tekster :

B8-0542/2017

Forhandlinger :

PV 03/10/2017 - 15
CRE 03/10/2017 - 15

Afstemninger :

PV 04/10/2017 - 9.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0376

Protokol
Tirsdag den 3. oktober 2017 - Strasbourg

15. Indsigelse mod en gennemførelsesretsakt: videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber (forhandling)
CRE

Forslag til beslutning indgivet af ENVI, jf. forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3 og stk. 4, litra c), om udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009 ved fastlæggelse af videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber (D048947/06 - 2017/2801(RPS)) (B8-0542/2017)

Jytte Guteland og Bas Eickhout (stillere) forelagde beslutningsforslaget.

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

Taler: Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

Talere: Angélique Delahaye for PPE-Gruppen, Miriam Dalli for S&D-Gruppen, Arne Gericke for ECR-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, Martin Häusling for Verts/ALE-Gruppen, Mairead McGuinness, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Yannick Jadot, Sirpa Pietikäinen, Guillaume Balas, Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach og Cristian-Silviu Buşoi.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias og Michèle Rivasi.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.9 i protokollen af 4.10.2017.

Juridisk meddelelse