Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2801(RPS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0542/2017

Ingediende teksten :

B8-0542/2017

Debatten :

PV 03/10/2017 - 15
CRE 03/10/2017 - 15

Stemmingen :

PV 04/10/2017 - 9.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0376

Notulen
Dinsdag 3 oktober 2017 - StraatsburgDefinitieve uitgave

15. Bezwaar tegen een uitvoeringshandeling: wetenschappelijke criteria voor de bepaling van hormoonontregelende eigenschappen (debat)
CRE

Ontwerpresolutie, ingediend door de Commissie ENVI overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3, en lid 4, onder c), van het Reglement, over het ontwerp van Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1107/2009 met betrekking tot de vaststelling van wetenschappelijke criteria voor de bepaling van hormoonontregelende eigenschappen (D048947/06 - 2017/2801(RPS)) (B8-0542/2017)

Jytte Guteland en Bas Eickhout (auteurs) lichten de ontwerpresolutie toe.

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Angélique Delahaye, namens de PPE-Fractie, Miriam Dalli, namens de S&D-Fractie, Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Martin Häusling, namens de Verts/ALE-Fractie, Mairead McGuinness, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Yannick Jadot, Sirpa Pietikäinen, Guillaume Balas, Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach en Cristian-Silviu Buşoi.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias en Michèle Rivasi.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.9 van de notulen van 4.10.2017.

Juridische mededeling