Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2801(RPS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0542/2017

Predkladané texty :

B8-0542/2017

Rozpravy :

PV 03/10/2017 - 15
CRE 03/10/2017 - 15

Hlasovanie :

PV 04/10/2017 - 9.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0376

Zápisnica
Utorok, 3. októbra 2017 - Štrasburg

15. Námietka proti vykonávaciemu aktu: vedecké kritériá určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém (rozprava)
CRE

Návrh uznesenia, ktorý predložil výbor ENVI, v súlade s článkom 106 odsekmi 2 a 3 a odsekom 4 písm. c) rokovacieho poriadku, o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 stanovením vedeckých kritérií určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém (D048947/06 - 2017/2801(RPS)) (B8-0542/2017)

Jytte Guteland a Bas Eickhout (autori) uviedli návrh uznesenia.

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

Vystúpil: Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Angélique Delahaye v mene skupiny PPE, Miriam Dalli v mene skupiny S&D, Arne Gericke v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, Martin Häusling v mene skupiny Verts/ALE, Mairead McGuinness, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Yannick Jadot, Sirpa Pietikäinen, Guillaume Balas, Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach a Cristian-Silviu Buşoi.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias a Michèle Rivasi.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.9 zápisnice zo dňa 4.10.2017.

Právne oznámenie