Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2801(RPS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0542/2017

Ingivna texter :

B8-0542/2017

Debatter :

PV 03/10/2017 - 15
CRE 03/10/2017 - 15

Omröstningar :

PV 04/10/2017 - 9.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0376

Protokoll
Tisdagen den 3 oktober 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva

15. Invändning mot en genomförandeakt: vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper (debatt)
CRE

Resolutionsförslag framlagt av ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 106.2–3 och 106.4 c i arbetsordningen, om förslaget till kommissionens förordning om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009 genom angivande av vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper (D048947/06 - 2017/2801(RPS)) (B8-0542/2017)

Jytte Guteland och Bas Eickhout (förslagsställare) redogjorde för resolutionsförslaget.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Angélique Delahaye för PPE-gruppen, Miriam Dalli för S&D-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, Mairead McGuinness, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Yannick Jadot, Sirpa Pietikäinen, Guillaume Balas, Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach och Cristian-Silviu Buşoi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias och Michèle Rivasi.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.9 i protokollet av den 4.10.2017.

Rättsligt meddelande