Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 3 октомври 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Състав на политическите групи
 3.Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство (разискване)
 4.Време за гласуване
  4.1.Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство (гласуване)
  4.2.Ограничение за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване ***I (гласуване)
  4.3.Мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на конвенцията на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) ***I (гласуване)
  4.4.Икономическо овластяване на жените в частния и публичния сектор в ЕС (гласуване)
  4.5.Провеждане на борба със стесняването на пространството, предоставяно на гражданското общество в развиващите се държави (гласуване)
  4.6.Борбата с киберпрестъпността (гласуване)
  4.7.Политическите отношения между ЕС и АСЕАН (гласуване)
 5.Обяснениe на вот
 6.Поправки на вот и намерения за гласуване
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Положението в Молдова (разискване)
 10.Прекратяване на сключването на брак в детска възраст (разискване)
 11.Приоритети за партньорството между ЕС и Египет за периода 2017-2020 г. (разискване)
 12.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 13.Конференция на ООН по изменението на климата през 2017 г. в Бон, Германия (COP23) (разискване)
 14.Хиляди отменени полети на Ryanair и прилагането на Регламент 261/2004/ЕО за правата на пътниците във въздушния транспорт (разискване)
 15.Противопоставяне на акт за изпълнение: Научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система (разискване)
 16.Състав на политическите групи
 17.Правила за безопасност и стандарти за пътническите кораби ***I - Регистрация на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища на държавите членки ***I - Система от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро фериботите и високоскоростните пътнически кораби по редовни линии ***I (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол
Окончателна версия (171 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (64 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (78 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (12 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (37 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (116 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (271 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (71 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (564 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (1760 kb)
Правна информация