Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Úterý, 3. října 2017 - ŠtrasburkKonečné znění
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Členství v politických skupinách
 3.Stav jednání se Spojeným královstvím (rozprava)
 4.Hlasování
  4.1.Stav jednání se Spojeným královstvím (hlasování)
  4.2.Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních ***I (hlasování)
  4.3.Opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) ***I (hlasování)
  4.4.Posílení hospodářského postavení žen v soukromém a veřejném sektoru v EU (hlasování)
  4.5.Řešení zmenšujícího se prostoru pro občanskou společnost v rozvojových zemích (hlasování)
  4.6.Boj proti kyberkriminalitě (hlasování)
  4.7.Politické vztahy EU se sdružením ASEAN (hlasování)
 5.Vysvětlení hlasování
 6.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 9.Situace v Moldavsku (rozprava)
 10.Ukončení dětských sňatků (rozprava)
 11.Priority partnerství EU–Egypt na období 2017–2020 (rozprava)
 12.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 13.Konference OSN o změně klimatu 2017 (COP23) v Bonnu, Německo (rozprava)
 14.Tisíce zrušených letů společnosti Ryanair a prosazování nařízení o právech cestujících v letecké dopravě (ES) č. 261/2004 (rozprava)
 15.Námitka k prováděcímu aktu: vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému (rozprava)
 16.Členství v politických skupinách
 17.Bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě ***I – Registrace osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států nebo z nich ***I – Systém inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel v liniové dopravě ***I (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího denního zasedání
 19.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis
Konečné znění (154 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (64 kb)
 
Zápis
Konečné znění (76 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (11 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (35 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (104 kb)
 
Zápis
Konečné znění (242 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (64 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (557 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (1816 kb)
Právní upozornění