Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Tirsdag den 3. oktober 2017 - StrasbourgEndelig udgave
 1.Åbning af mødet
 2.De politiske gruppers sammensætning
 3.Status over forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (forhandling)
 4.Afstemningstid
  4.1.Status over forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (afstemning)
  4.2.Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr ***I (afstemning)
  4.3.Forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i konventionsområdet for ICCAT ***I (afstemning)
  4.4.Styrkelse af kvinders økonomiske indflydelse og status i den private og offentlige sektor i EU (afstemning)
  4.5.Indskrænkning af civilsamfundets spillerum i udviklingslandene (afstemning)
  4.6.Bekæmpelse af IT-kriminalitet (afstemning)
  4.7.EU's politiske forbindelser med ASEAN (afstemning)
 5.Stemmeforklaringer
 6.Stemmerettelser og -intentioner
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 9.Situationen i Moldova (forhandling)
 10.Afskaffelse af børneægteskaber (forhandling)
 11.Prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Egypten for 2017-2020 (forhandling)
 12.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 13.FN’s konference om klimaændringer 2017 (COP 23) i Bonn, Tyskland (forhandling)
 14.Tusindvis af flyaflysninger hos Ryanair og håndhævelse af forordning (EF) nr. 261/2004 om flypassagerers rettigheder (forhandling)
 15.Indsigelse mod en gennemførelsesretsakt: videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber (forhandling)
 16.De politiske gruppers sammensætning
 17.Sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe ***I - Registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i medlemsstaterne ***I - Inspektionsordning med henblik på sikker drift af ro-ro-færger og højhastighedspassagerfartøjer i fast rutefart ***I (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde
 19.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol
Endelig udgave (152 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (64 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (75 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (11 kb)
  Afstemningsresultater
Endelig udgave (35 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (113 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (243 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (63 kb)
  Afstemningsresultater
Endelig udgave (540 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (1741 kb)
Juridisk meddelelse