Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 3.Πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (συζήτηση)
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  4.1.Πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (ψηφοφορία)
  4.2.Περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό ***I (ψηφοφορία)
  4.3.Μέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη της σύμβασης της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού ***I (ψηφοφορία)
  4.4.Οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της ΕΕ (ψηφοφορία)
  4.5.Αντιμετώπιση της συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες (ψηφοφορία)
  4.6.Καταπολέμηση της κυβερνοεγκληματικότητας (ψηφοφορία)
  4.7.Πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με τον ASEAN (ψηφοφορία)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
 6.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 7.Επανάληψη της συνόδου
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Κατάσταση στη Μολδαβία (συζήτηση)
 10.Εξάλειψη των γάμων παιδιών (συζήτηση)
 11.Προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αιγύπτου για την περίοδο 2017-2020 (συζήτηση)
 12.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 13.Διάσκεψη 2017 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στη Βόννη, Γερμανία (COP23) (συζήτηση)
 14.Χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων από τη Ryanair και η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004/ΕΚ σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών (συζήτηση)
 15.Αντίρρηση σε εκτελεστική πράξη: επιστημονικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής (συζήτηση)
 16.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 17.Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία ***I - Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από λιμένες των κρατών μελών ***I - Σύστημα επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση των τακτικών δρομολογίων με οχηματαγωγά ro-ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη ***I (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (170 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (64 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (81 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (12 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (38 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (115 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (266 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (72 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (553 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (1812 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου